Bush erkent voor het eerst recessie in VS

ROTTERDAM, 2 JAN. President Bush heeft voor het eerst verklaard dat in sommige delen van de Amerikaanse economie sprake is van een recessie. In Groot-Brittannie heeft volgens nieuwe cijfers het aantal faillissementen het hoogste niveau in tien jaar bereikt: het aantal was in 1990 een derde groter dan in 1989. De economie van de Bondsrepubliek draait daarentegen op volle toeren en is nog steeds de locomotief van Europa.

President Bush verwacht dat de recessie in de Verenigde Staten mild zal zijn en ongeveer zes maanden zal aanhouden. De gemiddelde Amerikaanse recessie duurde dertien maanden. Formeel is sprake van een recessie bij twee achtereenvolgende kwartalen van dalende economische activiteit.

De Amerikaanse president zei geen oplossing te zien in extra overheidsuitgaven voor projecten die de bestedingen kunstmatig stimuleren. Wel is hij voorstander van de verlaging van de rente. De centrale bank (de Fed) probeert dit te bereiken door de rente waartegen banken lenen, te verlagen.

De Amerikaanse werkloosheid is scherp opgelopen van 5,2 procent van de beroepsbevolking begin 1990 naar 5,9 procent in november. Alleen al in oktober en november nam het aantal werklozen met bijna 500.000 toe. Economen houden rekening met nog eens een miljoen extra werklozen (werkloosheid zeven procent) voordat de economie weer aantrekt. Mede onder invloed van de stijging van de olieprijs is de inflatie in de VS de eerste elf maanden van 1990 opgelopen naar 6,4 procent.

In Groot-Brittanie is de inflatie gestegen tot ruim tien procent en bedraagt de werkloosheid rond de 1,7 miljoen personen (ongeveer zes procent) en is verder stijgende.

In de Bondsrepubliek vertoont de werkloosheid in het westelijk deel een dalende trend en ligt de inflatie rond de drie procent. Van het oostelijk deel zijn nog geen betrouwbare statistieken beschikbaar, maar duidelijk is dat daar de werkloosheid snel oploopt en een omvang van drie tot vier miljoen mensen kan bereiken. Desondanks wordt voor geheel Duitsland de groei voor 1991 op 3,5 procent geraamd.