Bank of America verlaagt prime rate

ROTTERDAM, 2 JAN. De Bank of America verlaagt vandaag als tweede Amerikaanse bank de prime rate, de rente die wordt berekend over leningen aan goede clienten, van 10 naar 9,5 procent. De in Chicago gevestigde bank is in omvang de derde bank in de Verenigde Staten.

First National Bank of Chicago, nummer dertien in de VS, verlaagde de prime rate al op 20 december nadat de Amerikaanse centrale bank de voorgaande dag het disconto, waartegen de particuliere banken bij de centrale bank kunnen lenen, verlaagde van 7 naar 6,5 procent. Een aantal kleine banken volgde dit voorbeeld, maar de meeste grote banken hielden hun prime rate op tien procent.

De discontoverlaging van vorige maand drukt de rentekosten van de banken, een rentevoordeel dat ze meestal via een verlaging van de prime rate aan de client doorspelen. Dat gebeurde deze keer niet omdat de winst van veel Amerikaanse banken sterk onder druk staat en de banken alles proberen om deze op te vijzelen. Januari vorig jaar werd de prime rate verlaagd van 10,5 naar 10 procent.

De centrale bank verlaagde vorige maand voor het eerst sinds augustus 1986 het disconto om de zwakke Amerikaanse economie te stimuleren met goedkoper geld. Omdat de banken de verlaging grotendeels niet overnamen, was het effect tot nu toe beperkt. Als extra stimulans heeft de centrale bank ook de zogeheten federal fund rate verlaagd, dat is de basis voor de rente die de banken elkaar bij onderlingen leningen berekenen.

Analisten houden er rekening mee dat de federal fund rate verder verlaagd zal worden als morgen te publiceren werkloosheidscijfers tegenvallen. De verwachting is dat na zo'n renteverlaging meer banken hun prime rate verlagen.

Concurrentieoverwegingen dwingen banken doorgaans renteverlagingen te volgen omdat clienten anders geld lenen bij een goedkopere bank. De banken zijn daar nu minder gevoelig voor omdat ze toch al terughoudender zijn met het verstrekken van nieuwe leningen. De omvang van de reserves, die zijn aangetast door lage winsten en afschrijvingen op schulden, beperkt de mogelijkheid geld uit te lenen.