Jaaroverzicht in foto's

Een jaaroverzicht in foto's dat werkelijk een overzicht van een heel jaar is, bestaat niet. Ieder jaar heeft voor iedereen andere hoogtepunten en treurigheden. Zo is ook dit overzicht persoonlijk en toevallig. Wie zich niet herkent, zal het misschien in 1991 beter treffen.

Een keuze van H. J. A. Hofland.

11.1 ONDERZEEBOTEN

'Wapenfabricage is aanmaak van oudroest' heeft Johan Huizinga, onze grote historicus, geschreven. Dit zijn vier van de talloze bewijzen: Sovjet-onderzeeboten, eens onderdeel van de rode schrik der zeeen, produkten van vernuft dat tot niets heeft gediend, na het einde van de Koude Oorlog op weg naar een Hollandse sloper. (Foto Nieuw Anefo)

12.2 MANDELA

Nelson Mandela, een van de vredeshelden van het aan vredeshelden zo rijke eerste half jaar. Hier verlaat hij de gevangenis met Winnie aan zijn zijde. Een groot man, maar is hij groot genoeg om vredesheld te zijn? Dat moet nog blijken. Hoeveel keer is er in 1990 te vroeg gejuichd? (Foto NRC Handelsblad- Rien Zilvold)

21.7 BRULKIKKER

Een waardige vervanger van het Monster van Loch Ness. Groningen werd bedreigd door de eerste brulkikkerplaag in de Nederlandse geschiedenis. Duizenden waren al op dijken en waterkeringen gesprongen. Het gevaar werd bedwongen, al weten we nog niet door wie. Waarom heet er nog geen krant, weekblad of omroep De Brulkikker? In 1991 komt hij terug. (Foto ANP)

3.8 IRAAKSE TANKS

De echte crisis kondigt zich aan in vage foto's door een telelens. Deze tanks zijn de voorhoede van de nieuwe usurpator. Saddam Hoessein annexeert Koeweit en brengt de wereld aan de rand van megadood en nieuwe chaos. De mensheid leeft en sterft bij de prijs van de olie. (Foto Reuter)

22.9 WALESA

Door president Jaruzelski is hij opgesloten in de gevangenis. Nu is hij zelf president. Hij is niet de eerste die de lange tocht van achter de tralies naar de zetel van het staatshoofd heeft volbracht, en de laatste zal hij ook niet zijn. Lech Walesa president en als zodanig het jongste bewijs van de arrogantie en kortzichtigheid der onderdrukkers. (Foto Jerzy Gu mowski)

19.10 DAKLOZE AAN HET IJ

Nederland verzorgingsstaat; Nederland zorgzame samenleving; Nederland voorbeeld van sociale beschaving. Er ontstaan scheuren in het beeld. In Amsterdam lopen 1400 dakloze jongeren op straat. Eten uit vuilnisbakken en je wassen in het IJ: dat was niet zo ongewoon in 1990. (Foto NRC Handels blad- Maurice Boyer)

21.12 HELMUT EN LOTHAR ..' Helmut de staatsman van de vereniging, op de onkwetsbare troon van vrijheid en Deutschmark. Lothar, op de weegschaal van onze Vrouwe Justitia, die is opgegroeid onder Marshall Plan, Europese Gemeenschappen en de paraplu van Amerika. Wie helpt Lothar? (Foto EPA- ANP)

5.11 AMERIKANEN IN DE WOESTIJN

Na een half jaar van schaken en pokeren staan in de woestijn legioenen van honderdduizenden tegenover elkaar. Gesteld dat door een wonder dezelfde foto op 5 november 1991 gemaakt zou kunnen worden: hoeveel van dit regiment zijn dan nog in staat te lopen? (Foto AP)

9.11 ROOKPLUIM VAN KETTINGBOTSING

Bij Breda trok een kleine mistbank over de A 16. Toen deze foto werd gemaakt hadden zojuist 8 weggebruikers onder deze rookpluim het leven gelaten. Ongeveer 1500 mensen zijn in 1990 door het verkeer vermorzeld. Meer dan welke foto ook toont deze het toeval en de zinloosheid van de verkeersdood. We noemen het 'de tol van het verkeer'. Het is: de tol van onze misdadige achteloosheid. (Foto NRC Handelsblad- Warna Oosterbaan)

25.10 PRESIDENT TIMMER

Nederland, natie van nijvere calvinisten, doordrenkt van arbeidsethos, bakermat van de CD en vele andere zegeningen. Destijds. Philips is ziek, de KLM moet afslanken, toppen van ministeries worden gehalveerd. De bureaucraten waren binnengeslopen. Nu woeden de stormen der zuiveraars. We gaan een jaar van zeer pijnlijke aanpassing tegemoet, onder leiding van de president Timmer. (Foto NRC Handelsblad- Chris de Jongh)