Plan in Nijmegen: kuuroord voor 'klachten die nog geen kwalen zijn'

NIJMEGEN, 15 dec. - Over zo'n drie jaar moet de gemeente Nijmegen een kuuroord annex gezondheidscentrum huisvesten dat in zijn soort uniek in Nederland zal zijn. Het 69 miljoen gulden kostende centrum, dat de naam Asklepion krijgt, moet verrijzen naast het nieuw te bouwen Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in een bosrijke buitenwijk van de gemeente.

Asklepion zal onder meer een kuurcentrum herbergen, een vier-sterren gastenverblijf en een sportkliniek. Gisteren gaven de initiatiefnemers en financiers een presentatie van hun plannen voor Nijmeegse gemeenteraadsleden en leden van de Provinciale Staten van Gelderland.

Dat gebeurde niet zomaar, want de beide overheden worden geacht naast de 6,6 miljoen gulden die het Rijk heeft toegezegd, nog eens 11,4 miljoen op tafel te leggen. Zonder die bijdragen zullen de financiers afzien van hun plannen, zo werd gisteren duidelijk.

Het project is, overigens op verzoek van het bestuur van het CWZ, opgezet door de Thermae Development Company, die in Valkenburg het kuuroord Thermae 2000 exploiteert. De belangstelling voor Thermae 2000 is uitstekend, aldus TDC-directielid L. Lodewick. In Nijmegen verwacht men een jaarlijkse toeloop van 400.000 mensen.

Het verschil tussen het Limburgse kuuroord en het Asklepion bestaat vooral in de relatie die in Nijmegen op verschillende terreinen wordt gelegd tussen kuuroord en ziekenhuis. Limburg geldt als recreatief kuuroord, Nijmegen moet een 'curatief stempel' krijgen. Is Limburg, aldus Lodewick, 'voor mensen die bewust met hun gezondheid omgaan', in Nijmegen hoopt men naast die groep ook de mensen te bereiken 'met klachten over hun gezondheid, zonder dat het al kwalen zijn'.

Voor het CWZ geldt de samenwerking, aldus directielid drs. H. J. van Essen, als 'de enige mogelijkheid om de oprukkende priveklinieken buiten de deur te houden'. Het CWZ wil bijvoorbeeld in het gastenverblijf - Asklepitel - patienten huisvesten voorafgaand of aansluitend aan opname in het ziekenhuis. In een zogenoemd Preventium wil het ziekenhuis verder een medisch-diagnostisch centrum exploiteren: voor snelle eenmalige consulten en keuringen. 'Maar we pikken geen krenten uit de pap zoals de priveklinieken', aldus Van Essen.

Voor de sportkliniek (Medifit), die wordt opgezet in samenwerking met de Nederlandse Sport Federatie en de fysioloog J. Vos, bestaat nu al grote belangstelling.

De gemeente Nijmegen verwacht met het Asklepion een nieuwe belangrijke publiekstrekker te verwerven, maakte burgemeester E. d'Hondt van Nijmegen duidelijk. Met de bouw zijn zo'n 600 manjaren gemoeid, het centrum moet direct werk bieden aan zo'n 160 mensen, indirect aan nog eens 50.

Het ministerie van economische zaken heeft het aangemerkt als een 'majeur project' en de gemeente zegt ook best diep in de buidel te willen tasten. Maar of Provinciale Staten ook de 2 miljoen willen fourneren waarop gerekend wordt, is nog onduidelijk. Toen het provinciebestuur onlangs voorstelde 1 miljoen aan het Asklepion uit te geven, werd het snel door de Staten teruggeroepen.