Jan H. de Groot

De christelijke dichter en prozaist Jan H. de Groot, is op 89-jarige leeftijd overleden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde hij een rol in het verzet en behoorde hij tot de groep rond het illegale Vrij Nederland. In 1941 stelde hij met H. M. van Randwijk en G. Kamphuis het eerste Geuzenliedboek samen. In zijn jonge jaren publiceerde behoorde De groot in het tijdschrift Opwaartse Wegen. Bekend zijn zijn gedichten Lentezon (1926); Een bos boterblommen (1940) en Signalen tegen de hemel (1968), alsmede de roman Fir (1938). De Groot was aanvankelijk telegrafist en journalist. In 1948 werd hij kunstredacteur bij Het Vrije Volk in Arnhem. Later was hij perschef van de AKU (later Akzo).