'Voedselhulp moet via bedrijven gaan'

ROTTERDAM, 30 nov. - Nederlandse particulieren zouden beslist geen voedselpakketten naar de Sovjet-Unie moeten sturen. Dat vindt drs. P. M. Verheij, financieel-directeur en plaatsvervangend algemeen-directeur van het Nederlandse Rode Kruis.

Volgens Verheij is het beter geld in te zamelen en door het bedrijfsleven standaard-voedselpakketten te laten samenstellen. Verheij wijst op de ervaringen van het Rode Kruis bij de noodhulp aan Roemenie. 'Toen kregen we van goedwillende mensen pakketten met engelenhaar. Dat mag natuurlijk nooit de bedoeling zijn.'

Volgens initiatiefnemer E. van Eeghen van de stichting 'Voedselhulp aan Russen' zal maandag Sovjet-gezant Zagladin naar Nederland komen, 'de meest naaste medewerker van Gorbatsjov en de hoogste Sovjet-autoriteit die Nederland ooit bezocht heeft'. Zagladin zal de hulporganisaties inlichten over de ernst van de situatie. Ook zal hij volgens Van Eeghen duidelijk maken aan welke eisen de staandaard-voedselpakketten moeten voldoen. Gisteren werd uitgebreid overleg gevoerd over de hulpactie, door onder meer VARA-voorzitter Van Dam, oud-minister Braks, Van Eeghen en vertegenwoordigers van hulporganisaties. Het Rode Kruis zal pas over deelname aan de actie beslissen na de komst van Zagladin. Volgens directeur Verheij is de situatie ter plekke misschien minder erg dan bijvoorbeeld in Afrika maar zou Nederland toch wel iets kunnen doen. Het was het maar als vriendschapsgebaar want het motto 'Help een Rus de winter door' is natuurlijk onzin. Daarvoor is een voedselpakket natuurlijk niet toereikend.'

Volgens Verheij is het de bedoeling hulp te verschaffen aan de zwakke groepen in de samenleving. Ook moet worden voorkomen dat de voedselpakketten op de zwarte markt belanden. Daarvoor is een goede distributie ter plekke nodig. Inmiddels is besloten de distributie in de Sovjet-Unie gezamenlijk te organiseren met Duitse noodhulporganisaties.