TNO: groei autogebruik blijkt sneller

DEN HAAG, 30 nov. - Het autogebruik groeit veel sneller dan het ministerie van verkeer en waterstaat denkt. Dat is de conclusie van een TNO-onderzoek, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in het blad Economische Statistische Berichten.

De plannen van minister Maij-Weggen (het Structuurschema Verkeer en Vervoer) zijn gericht op een beperking van de groei van het autogebruik tot 35 procent in het jaar 2010 ten opzichte van 1986. Maar volgens het TNO-onderzoek zal dit percentage reeds in 1995 zijn bereikt. Het instituut heeft daarbij computerberekeningen gehanteerd die uitgaan van een economische groei van 3 a 4 procent per jaar. Slechts bij een minder gunstige economische ontwikkeling, vergelijkbaar met de periode na de oliecrisis in 1979, lijken de doelstellingen van het structuurschema te realiseren.

De onderzoekers wijzen erop dat zo'n recessie zich als gevolg van de Golfcrisis zou kunnen voordoen en daarom noemen ze Maij-Weggen 'gijzelaar van Bagdad'. Voor de langere termijn is volgens hen niet te ontkomen aan een keuze tussen economische groei die met toeneming van de mobiliteit gepaard gaat of het stellen van strikte voorwaarden uit oogpunt van het milieu aan het autoverkeer, met minder welvaart op korte termijn als gevolg.

Minister Maij-Weggen heeft de Tweede Kamer overigens cijfers overlegd, waaruit blijkt dat de groei van het autoverkeer juist wat langzamer is gegaan dan eerder werd verwacht. Volgens deze CBS-cijfers is de groei van 1986 tot en met 1989 12 procent geweest in plaats van 17 procent.