Sofia juicht bij aftreden van regering-Loekanov

SOFIA, 30 nov. - De Bulgaarse premier Andrej Loekanov heeft gisteren het ontslag aangeboden van zijn regering; hij zwichtte daarmee voor de druk van de oppositie en van de vakbonden, die een algemene staking hadden uitgeroepen als Loekanov zou aanblijven. Het ontslag werd gisteravond in Sofia begroet met veel feestgedruis.

Buiten het parlement, waar vier dagen lang door tegenstanders van de regering is betoogd, vloeide gisteravond de champagne en werd Petar Beron, de leider van de oppositionele Unie van Democratische Krachten (SDS), op de schouders rondgedragen. Loekanov werd uitgemaakt voor 'KGB-spion'. Bij toespraken waarschuwden SDS- en vakbondsleiders echter voor een al te groot optimisme, omdat niet duidelijk is wat voor regering die van Loekanov zal opvolgen. Een van de SDS-woordvoerders, Stojan Ganev, bepleitte de vorming van een 'neutrale' regering van zaakwaarnemers die aan de macht moet blijven tot nieuwe verkiezingen en die in de interimperiode een eind moet maken aan 'het economisch rottingsproces' waarin Bulgarije zich bevindt.

Loekanov voerde gisteren in een televisietoespraak aan dat de oppositie en de vakbond Podkrepa hem het regeren onmogelijk hebben gemaakt en dat het, ook al kreeg zijn regering vorige week het vertrouwen van het parlement en werden haar economische plannen aanvaard, 'zinloos' is verder aan te blijven.

Na Loekanovs toespraak blies de vakbond Podkrepa de algemene staking af en werden wegversperringen die in het centrum van Sofia waren opgeworpen door studenten en tegenstanders van de regering, weggehaald. De officiele vakbondsfederatie wil voorlopig het dreigement van een algemene staking handhaven en het pas intrekken als duidelijk wordt wat voor regering Bulgarije krijgt.

De SDS en de tot nu toe alleen regerende Bulgaarse Socialistische Partij (BSP) van Loekanov beginnen vandaag overleg over de vorming van een nieuwe regering, die radicale economische hervormingen en voorstellen voor een nieuwe grondwet door het parlement zal moeten loodsen en verkiezingen moet voorbereiden. Loekanov heeft gezegd dat de leider van die nieuwe regering in elk geval niet uit de BSP zal komen. Loekanov uitte zich gisteren overigens niet onverdeeld ontevreden: de nieuwe regering wordt een coalitiekabinet, en dat is waar hij vanaf vorig jaar al heeft gedroomd, zo zei hij gisteren, doelend op de pertinente weigering van de SDS om met de BSP samen te werken.