Rotterdam eist studie vergassing van kolen

ROTTERDAM, 30 nov. - Er moet alsnog een technisch onderzoek komen naar de mogelijkheid om op de Maasvlakte een elektriciteitscentrale op basis van kolenvergassing te bouwen. Dit zegt de Rotterdamse wethouder P. Hoogendoorn, lid van de raad van commissarissen van de Zuidhollandse elektriciteitsproducent EZH. EZH is belast met de bouw van die centrale.

In juni van dit jaar koos de Tweede Kamer voor een conventionele kolencentrale. Het parlement sprak anderhalf jaar eerder via een motie van het D66-Kamerlid Tommel de voorkeur uit voor kolenvergassing omdat die variant het milieu minder belast. Minister Andriessen (economische zaken) liet in juni aan het parlement weten dat het 'technisch niet mogelijk' is op de Maasvlakte een kolenvergassingscentrale te bouwen. Andriessen baseerde zich daarbij onder meer op adviezen van de directie van EZH.

De Rotterdamse wethouder Hoogendoorn vermoedt inmiddels dat het technisch wel mogelijk is een kolenvergassingscentrale te bouwen. 'Gezien de maatschappelijke discussie die is ontstaan, vind ik dat de zaak geobjectiveerd moet worden. Deze kwestie moet uit de achterkamertjes. Vandaar dat ik aandring op een nieuw onderzoek.' Hij zegt zich niet te kunnen voorstellen dat zijn collega-leden van de raad van commissarissen er 'anders over denken'. De raad van commissarissen toetst het beleid van de directie.

De directie van EZH wilde vanmorgen geen commentaar geven op het voorstel van Hoogendoorn. EZH-directeur Boerboom verklaarde vorige week tegenover deze krant dat het voor hem ongeacht de motie-Tommel altijd heeft vastgestaan dat er een conventionele kolencentrale op de Maasvlakte zou komen - en geen kolenvergasser.

Volgende week woensdag interpelleert Tommel minister Andriessen over de besluitvorming ten aanzien van de nieuwe Maasvlakte-centrale. De oliemaatschappij Texaco spande vorige week een gerechtelijke spoedprocedure aan om het Maasvlakte-besluit van juni te vernietigen. Texaco acht zich in staat een kolenvergasser te bouwen.

Pag. 9: Keuze was zorgvuldig

    • Tom-Jan Meeus
    • Frank Vermeulen