Regering Italie maakt begin met ontmanteling van netwerk Gladio

ROME, 30 nov. - Italie is begonnen met de ontmanteling van het geheime verzetsnetwerk Gladio, maar geheime diensten van andere NAVO-landen hebben bezwaar aangetekend tegen de ontbinding van het netwerk.

Dat de regering opdracht heeft gegeven Gladio te ontbinden, bleek gisteren terloops toen de stafchef van de militaire geheime dienst Sismi, generaal Paolo Inzerilli, werd gehoord door de parlementaire commissie voor terrorisme en bloedbaden. Deze zei dat hij woensdag een brief hierover heeft gezien van minister van defensie Virginio Rognoni.

Rognoni bevestigde dat hij 'in de afgelopen dagen, gezien het veranderde politiek-strategische kader' in overleg met premier Andreotti, opdracht heeft gegeven Gladio te ontmantelen. Eerder had Rognoni al gezegd dat hiervoor enige tijd nodig was.

'De minister heeft ons uitgelegd dat er een discussie aan de gang is met de geheime diensten van andere landen', vertelde de vice-voorzitter van de commissie, de communist Aldo Tortorella. 'Niet iedereen gaat akkoord met de ontmanteling van de organisatie.' Het Italiaanse netwerk werkte samen met vergelijkbare groepen die in andere NAVO-landen zijn opgezet voor het geval van een invasie.

De parlementaire commissies en de twee Venetiaanse rechters die zich met de affaire bezighouden zijn deze week doorgegaan met het horen van een aantal direct betrokkenen. Hierbij zijn twee nieuwe elementen naar voren gekomen: in zeker twee gevallen is het Gladio-netwerk in staat van waakzaamheid gebracht, en in beide gevallen ging het om binnenlandse aangelegenheden: de ontvoering in 1978 van de christen-democratische leider Aldo Moro, en de ontvoering in december 1981 van NAVO-generaal James Lee Dozier. Generaal Inzerilli maakte gisteren niet duidelijk waaruit die waakzaamheid bestond; zeker tot 1975 werd Gladio gedeeltelijk gefinancierd door de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Dit heeft generaal Giovanni Battista Minerva, van 1963 tot 1975 verantwoordelijk voor financiele zaken bij de militaire geheime dienst, verklaard. Onze correspondent in Brussel voegt hieraan toe: Tijdens een interpellatie gisteren in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers over SDRA-8, de Belgische versie van Gladio, bleek dat de namen van de burgers die behoren tot het geheime netwerk alleen in 'Washington' en 'Londen' bekend zijn. Dat bevestigden de twee geinterpelleerde ministers, Guy Coeme van defensie en Melchior Wathelet van justitie. Vermoedelijk worden met 'Washington' en 'Londen' de respectieve geheime diensten bedoeld.

Volgens de ministers diende die beveiliging om de leden van het netwerk te beschermen. De identiteit van de burger-agenten zou gecodeerd en in verzegelde enveloppen worden bewaard. Minister Coeme zei dat er opdracht is gegeven om de namen op te vragen 'omdat het om een geheim van nationaal belang gaat'.

    • Marc Leijendekker