Parlement Irak stemt in met vrijlating van alle Belgen

BRUSSEL, 30 nov. - Alle Belgische 'gasten' die dat willen mogen Irak verlaten. Daartoe heeft het Iraakse parlement gisteren in een extra zitting besloten. Van de aanwezige parlementsleden stemden er drie tegen omdat, zoals een van hen zei, het vrijlaten van buitenlandse gijzelaars tot dusver niets heeft uitgehaald in het voordeel van Irak.

De beslissing van het Iraakse parlement kwam na een dag van grote onzekerheid hoeveel van de 32 Belgen nu eigenlijk een uitreisvisum zouden krijgen. Het parlement heeft overigens slechts een adviserende bevoegdheid: president Saddam Hussein neemt zelf de definitieve beslissing.

Tijdens de parlementszitting, die oorspronkelijk was voorzien voor woensdagavond en later was verschoven naar zaterdagmiddag, werden rapporten voorgelezen van het Iraakse ministerie van justitite en dat van buitenlandse zaken. Daarin werd verwezen naar de verklaringen die de Belgische minister van buitenlandse zaken, Mark Eyskens, op 9 november heeft afgelegd en waarin hij zich uitsprak tegen het gebruik van geweld tegen Irak en voor een internationale vredesconferentie over het Midden-Oosten.

Ook werd verwezen naar de 'vredeswil' die de zeven leden van de Belgische parlementaire delegatie in Irak hadden getoond door hun steun te betuigen voor het 'vredesinitiatief' van Saddam Hussein op 12 augustus. Als positief punt werd ook de toekomstige zending van medicijnen naar Irak aangevoerd.

Voor zover bekend was er geen verwijzing naar de toespraak die koning Boudewijn afgelopen dinsdag in het Algerijnse parlement heeft gehouden en die volgens de Algerijnse premier Mouloud Hamrouche heeft bijgedragen tot 'een gunstige oplossing van het probleem'. De Belgen werden in de rapporten een 'dapper en vredelievend volk' genoemd.

Het vertrek van het vliegtuig van het Belgische Rode Kruis, dat gisteren al klaar stond op de luchthaven van Oostende, is inmiddels uitgesteld tot zondag. Vanuit New York is toestemming verkregen van het sanctie-comite van de Verenigde Naties om de lading van acht ton, naar verluidt vooral antibiotica en middelen voor kankerbestrijding, in het kader van humanitaire hulp naar Irak te vliegen. Het Rode Kruis sluit overigens niet uit dat later nog soortgelijke zendingen naar Irak zullen worden gestuurd. Tot zover onze correspondent. Een groep van ongeveer 80 Westerlingen, van wie 65 Zweden, is vanochtend uit Bagdad naar Stockholm vertrokken. Alle Zweedse gijzelaars kregen eerder deze week toestemming te vertrekken, nadat premier Carlsson Saddam een brief had gestuurd. De regering heeft de brief tot dusverre niet willen publiceren, ondanks oproepen daartoe van de oppositie. Volgens Iraakse regeringsfunctionarissen mogen tevens de 312 Roemenen die nog in Irak zijn, naar huis gaan. (AP, Reuter)

    • Frits Schaling