Michail Gorbatsjov: 'wij zijn schuldig voor arbeidersklasse'

MOSKOU, 30 nov. - Sovjet-leider Michail Gorbatsjov heeft gisteren toegegeven dat hij en andere partijleiders 'schuldig zijn ten overstaan van de arbeidersklasse' omdat ze hebben toegelaten dat de etnische crisis zich heeft uitgebreid en de voedselsituatie uit de hand is gelopen.

In een toespraak tot Moskouse communisten zei Gorbatsjov dat met Estland, Kazachstan en de Oekraine akkoorden zijn gesloten over de leverantie van zuivelprodukten aan Moskou en Leningrad en dat poedermelk uit de opslagplaatsen wordt gehaald om te worden gedistribueerd. Hij zei zich te realiseren dat de voedselcrisis en de etnische problemen zich toespitsen. De les die daaruit moet worden getrokken is dat de partij 'de gewone man in gedachten moet houden', aldus Gorbatsjov. 'We zijn schuldig ten overstaan van de arbeidersklasse, denk ik, wij allemaal en ik persoonlijk.'

Vandaag had Gorbatsjov naar Moldavie moeten reizen in een poging de etnische conflicten tussen de Moldaviers enerzijds en de Russische, Oekraiense en Gagaoezische minderheden anderzijds te bezweren. Hij heeft de reis echter vanochtend afgezegd. In Moldavie hebben de Russische en Oekraiense minderheid en die van de Gagaoezen tot woede van de Moldaviers eigenmachtig autonome republieken uitgeroepen uit vrees dat hun nationale rechten door de Moldaviers zullen worden afgeschaft nu de Moldavische Sovjet-republiek zich soeverein heeft verklaard. Verkiezingen voor de parlementen van de minderhedenrepublieken hebben de spanningen in Moldavie hoog doen oplopen en eerder deze maand vielen er drie doden bij etnische botsingen in de buurt van Tiraspol.

Het Moldavische parlement heeft dinsdag de uitslag van de verkiezingen in de republiek van de Russen en Oekraieners - de Dnjestr-republiek - ongeldig verklaard; in een reactie hebben de leiders van deze republiek het aftreden van de Moldavische regering geeist. Ook eisen ze dat de omstreden taalwet, waarin het Moldavisch (Roemeens) tot staatstaal is uitgeroepen, wordt ingetrokken. Gisteren kwam het parlement van de Dnjestr-republiek voor het eerst in Tiraspol bijeen. Het koos Ivan Smirnov tot voorzitter - en daarmee tot president van de republiek. (Reuter, UPI)