Major wil leidende rol in Europa spelen

LONDEN, 30 nov. - De Britse premier John Major wil dat zijn land een leidende rol speelt in Europa en daarbij uiteenzet hoe naar Brits inzicht een vrije en open gemeenschap van staten eruit moet zien. In zijn eerste optreden als opvolger van Margaret Thatcher in het Lagerhuis verdedigde Major zich tegen het verwijt dat hij geen vrouwen in zijn kabinet heeft benoemd en probeerde hij te beklemtonen dat hij niet de boodschappenjongen voor mevrouw Thatcher is, maar zijn eigen koers zal varen. Majors eerste woordenwisseling met de oppositie, in de gebruikelijke Prime Minister's Question Time, werd vooralsnog als matig beoordeeld.

'Je kunt de toekomst van Europa niet beinvloeden vanaf de sta-tribune. Je moet meespelen op het veld zelf en daar hard werken', verduidelijkte de premier gisteren in een toespraak in Cheshire. Het verdedigen van de Britse opvattingen zou vergemakkelijkt worden 'wanneer onze partners in de Gemeenschap ervan overtuigd zijn dat we van harte met hen meedoen in het grootse project waarin we vorm geven aan de ontwikkeling van Europa'. Maar de premier bleef zich verzetten tegen 'het opleggen' van een enkele Europese munteenheid.

Major greep zijn toespraak in Cheshire ook aan om op te merken dat 'wij de veranderende rol van vrouwen in onze samenleving niet risicoloos kunnen negeren'. Eerder had hij het Lagerhuis nogal dubbelzinnig verzekerd dat vrouwen die zich onderscheiden daardoor vanzelf de top bereiken. 'O, dus de Tories hebben nu geen enkele vrouw met kwaliteiten voor de top', tartte Labour. Gisteren werd bekend dat Major weliswaar een vrouw, Gillian Shephard, als staatssecretaris van financien had benoemd, maar dat zijn kabinet alleen uit mannen blijft bestaan.

Terwijl Thatcher MP, nu weer gewoon 'het lid voor Finchley', toekeek vanaf haar zelf gekozen plaats op de derde rij schuin achter die van het kabinet, verdedigde Major zich tegen het verwijt van Labour dat Thatcher hem stuurde 'vanaf de achterbank'. Die verdenking was eerder deze week door de oppositie uitgebuit, nadat Thatcher gezegd had dat ze weliswaar als premier vertrok, maar dat ze 'een hele goede chauffeur vanaf de achterbank' zou zijn.

'Ik ben die ik ben. Op die grondslag zie ik geen reden om propaganda voor mezelf te maken. Wacht maar af en zie maar wat we tot stand brengen', zei Major. Hij betoonde zich 'bereid om te luisteren en gereed om te handelen'.

De Conservatieve Partij kwam gisteren als derde uit tussentijdse verkiezingen voor twee zetels in Schotland. Kiezers in Paisley-North en Paisley-South vaardigden zoals verwacht opnieuw Labour-vertegenwoordigers naar Westminster af, maar met een geringere meerderheid dan voorheen. Er was een verschuiving in het stemgedrag van circa 13 procent ten gunste van de Schotse Nationalisten, die tweede werden.

    • Hieke Jippes