Jemen biedt aan te bemiddelen over gijzelaars in Irak

DEN HAAG, 30 nov. - Jemen heeft aangeboden tussen Nederland en Irak te bemiddelen over de Nederlandse gijzelaars in Irak. De Jemenitische minister van staat Abdelaziz Al-Dali heeft dat gisteren gezegd tegen de correspondente van Veronica-tv.

Als Nederland daar formeel om zou vragen, aldus het bericht, zou Jemen in Bagdad voor vrijlating van de Nederlandse gijzelaars willen pleiten.

Het ministerie van buitenlandse zaken geeft geen reactie op het bericht. In diplomatieke kringen in Den Haag wordt echter gezegd dat minister Van den Broek ongetwijfeld al enige tijd in contact staat met de Jemenitische regering over deze kwestie. Jemen heeft gisteren in de Veiligheidsraad tegen de resolutie gestemd die de mogelijkheid opent geweld tegen Irak te gebruiken. Vanaf morgen vervult het land gedurende een maand het voorzitterschap van de Veiligheidsraad.

Nederland onderhoudt al ruim twintig jaar zeer goede betrekkingen met de regering in Sana'a, waar zeer veel ontwikkelingshulp naar toe gaat. Op de begroting van ontwikkelingssamenwerking staat een bedrag van 47 miljoen gulden. Samen met particuliere projecten ligt deze hulp nog enkele miljoenen hoger. Nederland behoort tot de grootste donorlanden, samen met de Bondsrepubliek en de Verenigde Staten. De hulp richtte zich tot nu toe voornamelijk op Noord-Jemen, maar sinds de vereniging met Zuid-Jemen worden ook projecten voor dat gebied voorbereid.

De hulpprojecten liggen veelal op landbouwgebied, maar er wordt ook meegewerkt aan een stadsreinigingsproject in de hoofdstad Sana'a. Mensen die Jemen bezoeken merken overal in het land dat Nederland bij de bevolking zeer populair is.

Officiele bronnen in Jemen hebben gisteren tegen het persbureau Associated Press gezegd, dat zij eveneens hebben bemiddeld bij de recente vrijlating van de nog resterende Duitse gijzelaars. Van Duitse zijde is daarvan geen bevestiging gekomen.