Grote investering in Rotterdamse haven

ROTTERDAM, 30 nov. - Het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam gaat samen met het overslagbedrijf Europe Combined Terminals (ECT) de bestaande containerfaciliteiten in de Deltahaven in Rotterdam uitbreiden.

Onderdeel van de totale investeringen van 2,5 miljard gulden vormen de aanleg van 2.400 meter nieuwe kade en acht containerterminals.

Vanochtend presenteerde het Havenbedrijf en ECT daarvoor het gezamenlijke plan: Delta 2000-8, dat een antwoord geeft op de toenemende vraag van grote reders naar containerterminals waarover ze zelf grotendeels kunnen beschikken. Het plan komt er op neer dat de reder gegarandeerd kan beschikken over een eigen terminal in combinatie met de faciliteiten van het overslagbedrijf zoals personeel en infrastructuur. Reders worden daarbij in staat gesteld financieel deel te nemen in de terminal zonder gelijk aandeelhouder van ECT zelf te worden.

President-directeur dr.ir. G. J. Wormmeester van ECT zei vanochtend dat het in Europa onmogelijk is elke reder zijn eigen terminal met alle bijbehorende faciliteiten te bieden, zoals in Hongkong en Singapore wel gebruikelijk is. 'Dat is onbetaalbaar. Met dit concept kunnen we toch voldoen aan de wensen van de reders die wereldwijd willen kunnen bogen op 'eigen terminals' die in rustige tijden door anderen kunnen worden gebruikt.'

Algemeen directeur ir. H. Molenaar van het Havenbedrijf zei dat minister Maij-Weggen van verkeer en waterstaat snel besluiten moet nemen over doortrekking van de A-15 en de aanleg van de Betuwelijn. 'Binnen nu en enkele weken moet duidelijk worden hoe de verbindingen met het achterland worden verbeterd. Verbetering van de infrastructuur is niet alleen vitaal voor de uibreiding van de Rotterdamse haven, maar ook voor de Nederlandse industrie in het algemeen. Wij kunnen ons geen 'verkeers-infarct' veroorloven.'

Pag. 13: Containerplan ECT

Hoofddirecteur ir. H. Molenaar van het gemeentelijk Havenbedrijf schatte de kosten voor de aanleg van de nieuwe havenkades voor Rotterdam op 350 a 400 miljoen gulden. Hoe de overige twee miljard gulden precies over ECT en de rijksoverheid worden verdeeld, wilde hij niet zeggen. Ook dr.ir. G. J. Wormmeester van ECT wilde hierop geen antwoord geven.

Met de overslag van 3.603.000 container-eenheden is de Rotterdamse haven de grootste containerhaven in Europa. Mondiaal gezien komt Rotterdam op de vierde plaats na Singapore, Hongkong en Long Beach/Los Angeles. 'Met deze nieuwe plannen willen we in ieder geval de concurrentie in Europa voor blijven. Het is onmogelijk Singapore en Hongkong nog voorbij te streven. Maar als we niets doen zakken we steeds verder. Wij willen onze plaats blijven behouden', aldus Wormmeester.

Volgens hem zouden acht grote reders belangstelling hebben op basis van dit plan investeringen te doen. In ieder geval zijn besprekingen gaande met de Deense reder Maersk-line en met de grootste Amerikaanse reder Sea-land werd al eerder overeenstemming bereikt over het exclusieve gebruik van een aantal ECT-terminals. De nieuwe containerhaven moet komen op de Maasvlakte, door uitbreiding van de bestaande Deltahaven.

In de Waalhaven verwerkt ECT nu al 700.000 containers en in de Deltahaven circa 550.000 stuks per jaar. Met de aanleg van de nieuwe terminals mikt ECT op de overslag van ruim twee miljoen laadkisten in het jaar 2000. Uitvoering van dit plan biedt op termijn werkgelegenheid voor 10.000 mensen, aldus de opstellers. Voorwaarde is wel dat de politiek snel tot besluitvorming komt om de knelpunten in het vervoer in het achterland op te lossen. Een spoorlijn naar Emmerich die een betere aansluiting op het Duitse net mogelijk maakt, en aparte snelwegen voor het goederenvervoer zijn daarbij essentieel, zo meent Molenaar. Het Havenbedrijf wil volgend jaar met de aanleg van de nieuwe havenkade beginnen.