Geen steun WVC aan Kagel-project 'absurd'

DEN HAAG, 30 nov. - In het Haagse Koninklijk Conservatorium wordt van 10 januari tot 16 februari een omvangrijk project georganiseerd rond de Argentijns-Duitse componist Mauricio Kagel (1931). In lezingen, films, concerten, openbare repetities, workshops en individuele 'spreekuren' met de componist zelf krijgen studenten en publiek de kans kennis te maken met Kagels omvangrijke oeuvre.

Concerten zullen niet alleen plaatsvinden in Den Haag, maar ook in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Ruim vijftig werken van Kagel worden uitgevoerd, waaronder verschillende Nederlandse premieres en de wereldpremiere van Morceau de Concours in een versie voor twee trompetten.

In de programmafolder staat nadrukkelijk vermeld dat het Kagel-project niet wordt gesubsidieerd door het ministerie van WVC. Conservatorium-directeur Frans de Ruiter: 'Het is ongebruikelijk om melding maken van subsidie-aanvragen die niet gehonoreerd zijn, maar in dit absurde geval maak ik een uitzondering.' De Ruiter zegt niets te bgrijpen van de argumentatie van de Raad voor de Kunst, die het ministerie in dezen adviseerde. Volgens hem voldoet het project aan alle eisen met betrekking tot artistieke kwaliteit, verscheidenheid in het aanbod en geografische spreiding en kan het 'probleemloos concurreren' met de 122 overige aanvragen voor subsidie.

Lieuwe Visser, voorzitter van de afdeling Muziek van de Raad voor de Kunst, reageert verbaasd op de opmerking van De Ruiter. Visser: 'De werkgroep 'muziek-projecten' heeft jaarlijks ongeveer negen ton te verdelen. Dat is veel te weinig voor de vijf miljoen die we nodig zouden hebben om alle aanvragen te honoreren. Kagel is geen vreemde in Nederland, iets wat in de overweging een rol kan spelen. Bovendien telt ook het pragmatische argument dat dit project ook zonder onze steun wel zou doorgaan, terwijl anderen geheel van ons afhankelijk zijn. Verder moeten we voorkomen dat alleen initiatieven in de Randstad beloond worden.' De artistieke kwaliteit van het project en van Kagels muziek staat volgens Visser buiten kijf: 'Als ik Kagels muziek niet goed zou vinden, zou ik zijn werk niet zingen.' Visser is een van de deelnemende musici.

Volgens Frans van Rossum, schrijver van het programmaboek en artistiek adviseur, is de komst van Mauricio Kagel voor studenten van groot belang. Van Rossum: 'Kagels muziek is altijd een reflectie op de geschiedenis. Voor studenten, die als uitvoerders vaak vooral met muziek uit het verleden bezig zijn, is het interessant om Kagels interpretatie daarvan te leren kennen.'

In de pers wordt Kagel, volgens Van Rossum meestal beschreven als 'de grote verwarrer'. Dat kan voor de studenten een belangrijke confrontatie opleveren.