Fysiotherapeuten eens met fondsen over bezuinigingen

DEN HAAG, 30 nov. - Ziekenfondsen en fysiotherapeuten zijn het vanochtend eens geworden over de wijze waarop volgend jaar 60 miljoen gulden kan worden bespaard op fysiotherapie. Zij hebben hun overeenkomst voorgelegd aan staatssecretaris Simons (volksgezondheid).

Beide partijen slaagden er tot nu toe niet in voor volgend jaar een modelovereenkomst te sluiten, waarin onder meer afspraken over vergoedingen worden gemaakt. De fondsen waren van plan een systeem van zogenaamd degressieve tarieven in te voeren, waarbij een fysiotherapeut boven een bepaald aantal werkuren per week een lagere vergoeding krijgt. De fysiotherapeuten wilden aanvankelijk alleen meewerken aan bezuinigingen als zij voortaan een vast budget zouden krijgen, net als bijvoorbeeld de medische specialisten.

In de vandaag bereikte overeenkomst zitten beide elementen, zowel het systeem van degressieve tarieven als een budget. Afgesproken is dat het aantal zittingen (van een half uur) bij fysiotherapeuten in 1991 niet hoger mag zijn dan het aantal zittingen dit jaar. Voor de eerste 2.600 zittingen krijgt de fysiotherapeut straks per zitting 28 gulden. Voor extra zittingen geldt een tarief van 23 gulden.

De huidige modelovereenkomst loopt tot 13 januari. Als beide partijen het niet eens waren geworden, zou een contractloze periode zijn ontstaan waarin ziekenfondsverzekerden de rekening van de fysiotherapeut zelf hadden moeten betalen alvorens die bij het fonds te declareren.