Elektriciteit glasbedrijf miljoen te duur

DEN HAAG, 30 nov. - Bedrijven die zeer veel elektriciteit gebruiken, slagen er niet in de mogelijkheden in de nieuwe Elektriciteitswet te benutten om elders in het land goedkopere stroom in te kopen.

Zelfs bij een verschil van 15 procent in de leveringstarieven binnen een korte afstand lukt het niet om een lagere prijs te bedingen, omdat de belanghebbende elektriciteitsmaatschappijen zeggen veel kosten te moeten maken voor het transport en de bijbehorende dienstverlening.

Dit bleek gisteren in Den Haag op een studiedag van SIGE, het Samenwerkingsverband industriele grootverbruikers van energie. Drs. M. F. Reuder van de Vereenigde Glasfabrieken in Schiedam, een van de eerste bedrijven die proberen voor een zo laag mogelijke elektriciteitsprijs te 'winkelen', zei dat zijn poging is geblokkeerd. Dat scheelt het bedrijf in Schiedam bijna een miljoen gulden per jaar op de elektriciteitsrekening.

Maar liefst zes leveranciers en eigenaren van transportleidingen moesten er aan te pas komen om stroom uit Noord-Brabant naar Schiedam in de aangrenzende provincie Zuid-Holland te brengen. De Noordbrabantse elektriciteitsmaatschappij PNEM, waar Reuder veel goedkopere stroom wilde kopen, weigerde, omdat de kosten van transport en dienstverlening te hoog zouden zijn. Maar de PNEM wilde hem geen inzicht in die kosten geven.

De nieuwe Elektriciteitswet van 1989 biedt voor grote energieverbruikers uitdrukkelijk de mogelijkheid om de stroom daar te kopen waar deze het goedkoopst is. Distributiebedrijven en andere eigenaren van elektriciteitsleidingen zijn dan verplicht de stroom te transporteren. Eventueel kunnen de grootverbruikers ook stroom importeren. De bedoeling van het nieuwe systeem is versterking van de concurrentie en nivellering van de regionale prijsverschillen.

De Vereenigde Glasfabrieken, met vestigingen in Schiedam, Etten Leur, Leerdam en Maastricht, behoren tot de 'giganten' in het elektriciteitsverbruik. De vestiging in Schiedam moet 13 procent meer per kilowattuur neertellen dan de fabriek in Maastricht en 14 procent meer dan in Leerdam.

Schiedam en Leerdam liggen beide in het gebied van de Elektriciteitsmaatschappij Zuid-Holland. Het tarief in Schiedam ligt bovendien 15 procent hoger dan in Noord-Brabant. Dat komt omdat het gemeentelijke energiebedrijf van Rotterdam nu het maximum toegestane regionale tarief hanteert. Rotterdam wilde het verschil nog veel groter maken door de glasfabriek uit de voordelige 'gigantenregeling' te gooien. Maar daartegen heeft het bedrijf bezwaar aangetekend met een beroep op de Elektriciteitswet.

Volgens drs. Reuder van de Schiedamse glasfabriek is nu gebleken dat de wet nog niet goed werkt. 'Een lagere, eerlijke elektriciteitsprijs is van levensbelang voor ons bedrijf gezien de concurrentiepositie met onze andere vestigingen en met het buitenland. Gezien de geringe afstand van Noord-Brabant naar Schiedam moet dit toch een haalbare kaart zijn', aldus Reuder. Een andere mogelijkheid zou zijn de produktie te concentreren bij de andere vestigingen, die dan moeten worden uitgebreid. Dat wil de glasfabriek echter pas overwegen als alle andere mogelijkheden mislukken. 'Om sociale en produktietechnische redenen is verplaatsing vooralsnog onacceptabel', zegt Reuder. Hij wil het gesprek met de PNEM heropenen om inzicht te krijgen in de prijsvorming. Loopt dat op niets uit, dan hoopt de glasfabriek op een beschikking van minister Andriessen (economische zaken) voor de vaststelling van nieuwe maximumprijzen voor elektriciteit, waardoor Rotterdam gedwongen wordt tot een verlaging. 'Het GEB in Rotterdam wil nu al meer dan het maximumtarief berekenen', aldus Reuder.