Duitse leger wellicht naar Sovjet-Unie met voedsel

BONN, 30 nov. - In de komende weken kan de bevolking van de Sovjet-Unie rekenen op voedselhulp ter waarde van vele honderden miljoenen mark uit Duitsland. Het gaat daarbij zowel om particuliere- als om overheidshulp. In de Duitse media krijgen de hulpacties al dagen praktisch evenveel aandacht als de aanstaande Bondsdagverkiezingen (overmorgen).

Eerste zendingen voedselpakketten zijn onderweg per schip (uit Bremen), met vrachtwagens (uit Hamburg en Bonn) en via een luchtbrug, die gisteren in Hannover door de Sovjet-maatschappij Aeroflot is gestart. Mensen van het Rode Kruis en andere hulporganisaties zullen in de Sovjet-Unie mogen toezien op de verdeling.

De Bondsregering heeft gisteren de strategische voorraden voedsel en medicijnen die sinds de jaren vijftig voor het geval van een blokkade van West-Berlijn werden aangehouden, waarde 500 miljoen mark, gratis beschikbaar gesteld. Die Berlijn-reserves bestaan vooral uit ingevroren vlees, suiker, boter, melkpoeder en babyvoeding. Ook voorraden van de Bundeswehr en de vroegere Oostduitse Nationale Volksarmee liggen klaar voor de Sovjet-bevolking, vooral die in de grote steden.

De Sovjet-regering denkt nog na over een aanbod om deze hulp door het leger en de luchtmacht van de Bondsrepubliek te laten transporteren. Dit zei Horst Teltschik, adviseur van kanselier Kohl, gisteren na zijn terugkeer uit de kou, waar hij over de gewenste aard en de omvang van de Duitse hulp onderhandelde. Hij had in Moskou met vice-premier Sitarjan een 'memorandum of understanding' getekend inzake transport en distributie van de hulp en het beperken van grensbarrieres. De Duitse staatsecretaris Sudhoff (buitenlandse zaken) zal de hulpacties uit Bonn coordineren.

Van president Gorbatsjov had Teltschik gehoord dat 1991 voor de Sovjet-Unie het moeilijkste jaar zal worden op haar weg naar een markteconomie. Moskou rekent op hulp uit het Westen, met name uit de Bondsrepubliek, had Gorbatsjov hem gezegd. De president had bevestigd dat de Sovjet-Unie dit jaar eigenlijk een record-oogst heeft, die echter wegens grote distributieproblemen, bureaucratie, diefstal en zwarte handel de behoeftigen in de steden niet bereikt.

Teltschik - 'de verwachtingen in Moskou zijn gigantisch' - kondigde aan dat Kohl zich op de aanstaande Europese topconferentie in Rome (14 december) bij zijn EG-partners zal inzetten voor een massaal hulpprogramma om de Sovjet-Unie door de winter te helpen. Ondanks allerlei andere plaatselijke en regionale hulpacties die in Duitsland gaande zijn, resulteerde een oproep van Kohl voor de Duitse televisie (dinsdagavond) binnen 48 uur in vier miljoen mark extra giften voor de actie 'Help Rusland!' Alleen al van dat extra bedrag kunnen 80.000 zogenoemde Care-pakketten met een hoge caloriewaarde worden bekostigd.

    • J. M. Bik