Daume wil een diepgaand onderzoek na doping-publicaties

BONN, 30 nov. - De onthullingen van het Hamburgse weekblad 'Stern' over de geavanceerde dopingpraktijken met topsporters uit de voormalige DDR hebben in Duitsland geleid tot een golf van verontwaardiging. Willi Daume, de voorzitter van het Duitse Olympische comite, sprak van een ernstige situatie, die een diepgaand internationaal onderzoek vereist. Hij verklaarde al contact te hebben gehad met het IOC. 'Het aanzien van de topsport staat op het spel. We zijn wel gedwongen, zeker ook in de aanloopfase naar de Olympische Spelen, opheldering te krijgen en daar eventueel consequenties aan te verbinden', aldus Daume.

De meeste betrokkenen ontkenden gisteren de berichten falikant, terwijl de schrijvers van het artikel zich beriepen op het overtuigende bewijsmateriaal. Ze zegden toe de documenten ter beschikking te willen stellen van een onderzoekscommissie als het journalistieke werk ermee achter de rug is. Er zit nog tenminste een vervolgverhaal in de pen. Het weekblad kreeg incidenteel ook uit 'verdachte hoek' steun voor de gedane beweringen. Dr. Claus Clausnitzer, de leider van het Kreischa-laboratorium waar de meeste dopingtests werden uitgevoerd, was een van de eerste toonaangevende Oostduitse wetenschappers die geen blad voor de mond nam.

'Dat doping schering en inslag was, is zo duidelijk als wat', zei Clausnitzer in een interview met het Dresdner dagblad 'Die Union'. Hij voegde er wel aan toe, dat hem bij de controle alleen gecodeerde urinestalen onder ogen kwamen. De bijbehorende namen kende hij niet noch wist hij om welke takken van sport het ging. Clausnitzer vertelde er pas via de Stern achter te zijn gekomen dat het in het geval 0708104 om zwemster Kristin Otto zou gaan. Bij de zesvoudig Olympisch kampioen toonde de analyse vorig jaar in Kreischa een drie keer zo hoge testosteron-spiegel als toegestaan aan.

Clausnitzer vertelde alle positieve gevallen te hebben doorgegeven aan dr. Manfred Hoppner, destijds de plaatsvervangend chef van de sportmedische dienst van de DDR. Volgens Clausnitzer zijn in 1988 in Kreischa negentien atleten - ook een aantal niet-Oostduitse - betrapt. Vorig jaar was er sprake van 22 positieve gevallen en in de eerste helft van dit jaar tien. Otto wees de verdachtmakingen aan haar adres pertinent van de hand. 'Ik kan slechts zeggen, dat ik nooit iets heb gedaan wat niet door de beugel kon', was de reactie van de zwemster uit Leipzig, die zich tegenwoordig in de radiojournalistiek bekwaamt.

Onthullingen

'Ik ben in 1989 clean naar de EK in Bonn gegaan', zei Otto. 'Sportmensen worden weer eens in een kwaad daglicht gesteld. Dat is niets nieuws en daarom des te betreurenswaardiger. Doping is geen probleem van de DDR, maar van de sport in het algemeen.' De Keulse dopingvorser Manfred Donike zei allerminst verrast te zijn door de onthullingen. Nieuw was voor hem slechts het feit dat er kennelijk nu ook namen bekend zijn gemaakt en de juiste doseringen. Donike concludeerde wel, dat er achter de Elbe op topsportgebied nog niet veel veranderd is en dat er nog meer vaart moet worden gezet achter de onaangekondigde controles tijdens de trainingsopbouw.

De Berlijnse kogelstoter Ulf Timmermann gaf een vergelijkbaar commentaar als Otto. 'Ik kan alleen voor me zelf spreken, natuurlijk, maar er klopt niets van.' Ook hij zei juridische stappen te overwegen tegen Stern. Eerder lieten tienkamper Torsten Voss en verspringster Heike Drechsler zich in die richting uit. Een ander geluid, zij het nog cryptisch, kwam van tienkamper Christian Schenk. 'Zaterdag zullen alle feiten boven tafel komen', liet Schenk weten via zijn manager en trainer Holger Schmidt. Hij was gisteren de eerste beschuldigde atleet, die de beweringen van Stern niet glashard ontkende. 'Niet alleen de affaire Stern zal aan bod komen', zei Schmidt namens zijn pupil. 'Ook zullen andere brandende kwesties inzake doping naar buiten komen. Schenk, Siggi Wentz, de vice-wereldkampioen die bij het EK in Split van het toneel verdween, en ik zullen zaterdag een boekje open doen.' (SID/Reuter)