Brussel: milieu-etiket op 'groene' produkten in EG

BRUSSEL, 30 nov. - De Europese Commissie wil zo spoedig mogelijk komen tot de invoering van een 'groen' etiket op alle mogelijke industriele produkten waarmee duidelijk wordt gemaakt dat het produkt enerzijds op de meest milieuvriendelijke wijze is geproduceerd en anderzijds de minste milieubelasting oplevert bij gebruik ervan.

Dat heeft de Europese Commissaris voor milieu-aangelegenheden, de Italiaan Carlo Ripa di Meana, gisteren bekendgemaakt. Woensdag heeft de Europese Commissie zijn voorstel voor een verordening daarover aangenomen. In de Bondsrepubliek, zo zei Ripa, bestaat al sinds 1978 een dergelijk systeem: daar krijgen nu ongeveer 3.500 produkten een etiket met een blauwe engel. Volgens de Commissaris heeft de etikettering op sommige gebieden bijgedragen tot een merkbare vermindering van de milieuschade die door consumptiegoederen wordt veroorzaakt.

Ook Groot-Brittannie, Frankrijk, Nederland, Denemarken en Portugal staan op het punt een soortgelijke etikettering in te voeren, maar de meerderheid van die landen geeft de voorkeur aan een communautair etiket. Dat zou volgens Ripa ook bijdragen tot het beter functioneren van de 'interne markt' en de verspreiding van nationale systemen tegengaan. Als symbool op het etiket denkt de Commissaris aan het logo dat enige tijd geleden tijdens het Europese Jaar van het milieu is gebruikt.

Nederland zal al in 1991 voor een aantal produkten een milieukeur invoeren. Overleg tussen de milieu-ministers van Duitsland en de Benelux-landen deze week heeft bovendien tot een gemeenschappelijke verklaring van deze vier geleid dat zij weliswaar de voorkeur geven aan een EG-etiket, maar dat zij zich het recht voorbehouden aan sommige produkten hogere milieu-eisen te stellen dan waarover in Europees verband overeenstemming kan worden bereikt.

Het nieuwe ecologische EG-etiket zal worden verleend na een advies van een volkomen onafhankelijke jury en moet ertoe bijdragen dat de consument bewust produkten koopt die het milieu minder belasten. Het gaat om allerlei produkten, van wasmachines tot grasmaaimachines, maar niet om voedsel, dranken, farmaceutische en chemische produkten. Ook kan worden gedacht aan auto's. Ripa di Meana: 'Een grasmaaimachine zal bijvoorbeeld niet alleen worden beoordeeld op de hoeveelheid lawaai die hij maakt, maar ook op de milieubelasting bij de produktie ervan en bij het gebruik. Het groene label is alleen voor de beste produkten in een bepaalde categorie.'

Bij de beoordeling van een produkt moeten de volgende criteria worden gehanteerd: gebruik van natuurlijke hulpbronnen en energiebronnen, emissies in de lucht, het water en de grond, de hoeveelheid afval en lawaai moet worden verminderd; de levensduur en het gebruik van schone technologie moeten optimaal worden gemaakt. De nieuwe benadering kan volgens Ripa ook bijdragen aan onderzoek en ontwikkeling, met name op het gebied van schone technologie, en kan zodoende leiden tot innovaties.

Het voorbereidende werk voor de invoering van het etiket moet worden gedaan door het Europese milieubureau, dat echter, als gevolg van een blokkade door Frankrijk, nog steeds geen zetel heeft. Denemarken, Spanje en Nederland hebben vestiging van het bureau aangeboden, maar Frankrijk wil niet dat er beslissingen worden genomen zolang niet vast staat dat Straatsburg de enige officiele zetel van het Europese Parlement blijft.

Ripa maakte zich daar gisteren zichtbaar kwaad over. 'Het is niet aanvaardbaar dat er nog steeds niets is besloten over het hoofdkwartier van het milieubureau. Als er over twee weken op de Europese top in Rome geen beslissing over valt, dan zal de Commissie zelf de zetel vaststellen. Het is absurd dat dit soort zaken op zo'n chaotische manier wordt behandeld', zo brieste Ripa.

    • Frits Schaling