Belgische BBL ziet af van overneming Staal; 'Belangrijke herstructureringen in de maak'

ROTTERDAM, 30 nov. - De Belgische Bank Brussel Lambert (BBL) ziet bij nader inzien af van de aankoop van het 79 procent belang in Staal Bankiers van Vendex International. Volgens bankkringen ziet Staal zich nu genoodzaakt 'belangrijke herstructureringen' door te voeren.

Vendex en Staal Bankiers zeggen het besluit van BBL te respecteren. Staal komt een dezer dagen met mededelingen waarin ook De Nederlandsche Bank zal worden genoemd. De Nederlandsche Bank zegt zelf 'ten nauwste betrokken te zijn bij de situatie die is ontstaan nu de voorgenomen verkoop van het Vendex-belang niet doorgaat'.

Op de Amsterdamse beurs geldt tot aanstaande dinsdag een verbod tot handel in aandelen Staal. Gistermiddag publiceerden Vendex, BBL en Staal Bankiers een gezamenlijk persbericht, waarin het beeindigen van de overnamegesprekken wordt gemeld: 'Zoals bekend zoekt BBL in het kader van haar internationale ontwikkeling tevens een vertegenwoordiging op de Nederlandse markt. BBL meende in Staal Bankiers een adequaat instrument te vinden voor de verwezenlijking van deze strategie. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de markten waar Staal Bankiers zich op beweegt onvoldoende beantwoorden aan de doelstellingen en de strategie van BBL en dat onvoldoende basis voor het bereiken van een overeenkomst tussen partijen aanwezig is.'

Vendex, dat al jaren garant staat voor de schulden van Staal Bankiers, heeft de bank nu al ruim twee jaar in de verkoop, sinds voormalig directielid prof. A. van der Zwan besloot dat Staal niet langer in het concern thuishoorde. Al eerder sprongen onderhandelingen met de Verenigde Spaarbank over overname van Staal Bankiers af. Volgens een woordvoerder van De Nederlandsche Bank zijn er nog meer gegadigden geweest.

De woordvoerder merkte over de verwikkelingen rond Staal op: 'We zijn natuurlijk betrokken bij zo'n overname, nog meer als zo'n overname niet lukt. En als dat dan vaker gebeurt, en als er dan nog andere zaken zijn waardoor Staal ongunstig in de publiciteit komt, en als er dan ook nog plotseling verliezen optreden, dan kunt U ervan verzekerd zijn dat wij er ten nauwste bij zijn betrokken.'

In bankkringen wordt vermoed dat het afketsen van de overname niet alleen met problemen binnen Staal Bankiers heeft te maken, maar ook met interne problemen binnen de BBL. Wegens tegenvallende resultaten zou BBL zich wat gematigder moeten opstellen met de expansieplannen.

Verleden week publiceerde BBL de cijfers over haar op 30 september geeindigde boekjaar 1989/90. De nettowinst daalde met bijna 31 procent van 4,9 tot 3,4 miljard Belgische frank, ofwel van 270 miljoen tot 187 miljoen gulden. De bank schrijft die ontwikkeling toe aan de slechte resultaten van haar Franse dochter France BBL. In verband daarmee wordt dat onderdeel gesaneerd, onder andere door de helft van de kantoren te sluiten en door een financiele injectie van 210 miljoen Franse frank (ruim 70 miljoen gulden) toe te dienen.

Ook Staal Bankiers ziet een dalende lijn in de resultaten. In de eerste helft van 1990 is de nettowinst van Staal gedaald van 6,9 miljoen tot 1,2 miljoen gulden. Bij de bekendmaking van die cijfers waagde Staal zich niet aan uitspraken over het resultaat voor het gehele jaar.

Staal Bankiers was de afgelopen jaren betrokken bij een aantal omstreden affaires, zoals bij het faillissement van Zuidlease, de overnamestrijd rond Audet, en de ontvreemding van vertrouwelijk materiaal bij De Nederlandsche Bank.

CONTAINERHAVENS WERELDWIJD

(1989, in miljoenen containers)n1. Hongkong 4,5n2. Singaporen4,4n3. Long Beach/Los Angeles 3,6n4. Rotterdamn3,6 5. Kaohsiungn3,4n6. Kobe/Osaka 3,0n7. Tokio/Yokohama 2,9n8. Busan 2,3nBron: Containerisation International