Beilen stemt in met bouw nieuwe verbrandingsoven

BEILEN, 30 nov. - De gemeenteraad van Beilen heeft gisteravond ingestemd met de bouw van een vuilverbrandingsinstallatie op het terrein van de Vuil Afvoer Maatschappij (VAM) in Wijster. Omwonenden, landbouworganisaties en milieugroepen hebben enkele maanden geleden zo'n 3.000 bezwaarschriften tegen de plannen ingediend. Zij vrezen dat de verbrandingsoven dioxines en andere giftige stoffen zal uitstoten. Volgens Gedeputeerde staten van Drenthe kan het huisvuil verantwoord worden verbrand. De installatie wordt door de VAM en de IJsselmij gebouwd. Er moet jaarlijks 720.000 ton afval worden verwerkt. Daarvan wordt 380.000 ton verbrand. De rest wordt gescheiden verwerkt. De bouw kost 700 miljoen gulden. In 1993 moet de installatie klaar zijn.