Autodiefstal met 72 pct toegenomen sinds 1980

DEN HAAG, 30 nov. - Het aantal autodiefstallen in Nederland is sinds 1980 met 72 procent toegenomen. Het aantal inbraken in auto's en diefstal van onderdelen van auto's is in die periode verdrievoudigd. Vorig jaar werden 25.000 auto's gestolen en werd van of uit 175.000 auto's iets ontvreemd. Nederland telt momenteel vijf miljoen auto's.

Het Landelijk Bureau Voorkoming Misdrijven acht deze ontwikkeling zeer ernstig en wil de komende jaren meer aandacht aan het probleem besteden. Het bureau heeft reeds onderzocht wat de automobilist zelf aan preventie doet. Daartoe zijn 600 personen telefonisch geenqueteerd. Daarnaast werd in vijf steden gecontroleerd wat en hoeveel er aan waardevolle spullen wordt achtergelaten in geparkeerde auto's.

In driekwart van de geparkeerde auto's bleek 'buit' aanwezig. De enquete wees uit dat de schade door diefstal uit auto's en van auto-onderdelen dit jaar ongeveer 675 miljoen gulden is. De schade als gevolg van autodiefstal bedraagt zo'n 270 miljoen gulden.

Het Landelijk Bureau begint vandaag een campagne om automobilisten ertoe te brengen maatregelen te nemen om diefstal te voorkomen. Bij Bovag-bedrijven en op politiebureaus liggen folders met tips klaar.

Het bureau wil met andere partijen bekijken hoe in 1995 het criminaliteitsniveau wat betreft diefstal van en in auto's kan worden teruggebracht tot dat van 1980. Op korte termijn wordt gestreefd naar intensivering van de voorlichting. De projecten richten zich onder meer op uitbreiding van het aantal bewaakte parkeerplaatsen, bevordering van het openbaar vervoer bij bezoeken aan stadscentra en stimulering van het aanbrengen van alarminstallaties.