'Anti-abortus activisten uit omgeving van kliniek weren'

DEN HAAG, 30 nov. - Aanhangers van de anti-abortusbeweging 'Michael red het leven' moet verboden worden zich binnen 250 meter van de Rotterdamse abortuskliniek van de stichting voor Medisch Verantwoorde Zwangerschapsafbreking (Stimezo) op te houden. Dat eiste de stichting vanochtend in kort geding tegen zeven actievoerders die herhaaldelijk patienten en personeel van de kliniek lastigvallen.

De stichting heeft het geding aangespannen omdat zij bang is voor een nieuwe actie, begin december. Sinds april is de omgeving van de kliniek viermaal het toneel geweest van anti-abortusdemonstraties. De acties, waarbij plastic foetussen en grote foto's van foetussen werden gebruikt, brengen volgens mr. D. Glaudemans, advocate namens Stimezo, grote schade aan de patienten toe en moeten daarom worden gestopt.

Glaudemans hield de Haagse rechtbankpresident mr. A. H. van Delden onder meer voor dat actievoerders in april een medewerkster van de kliniek trapten en haar naar de keel grepen om de behandelkamers binnen te komen. Onder het scanderen van leuzen als 'Hier worden baby's vermoord', psalmgezang en luidop bidden werd de toegang tot de kliniek geblokkeerd en werden patienten aangesproken. De demonstranten werden uiteindelijk door de politie verwijderd.

Soortgelijke acties waren er in juni, augustus en oktober. Enkele malen werden actievoerders gearresteerd. Soms werden patienten op video vastgelegd en dat is een ernstige aantasting van de privacy, aldus Glaudemans, die erop wees dat de kliniek handelt op grond van de Wet Afbreking Zwangerschap. Angst voor meer en hardere acties is ook ingegeven door een actie vorig jaar in een abortuskliniek waarbij demonstranten met bebloede plastic foetussen aan de bedden van patienten verschenen en vernielingen aanrichtten.

Advocaat mr. P. W. Smits verdedigde de acties van zijn clienten onder meer door te verwijzen naar het recht op vrije meningsuiting. De actievoerders, volgens wie abortus moord is, handelen volgens hem als hoeder van het gebod Gij zult niet doodslaan.

Rechtbankpresident Van Delden doet op 14 december uitspraak.