Annie Schmidt verfilmd

ROTTERDAM, 30 nov. - De kinderboeken van Annie M. G. Schmidt worden verfilmd. Programmamaker en tv-producent Burny Bos hoopt volgende week het contract met uitgeverij Querido en de schrijfster te ondertekenen. Over een maand verwacht hij met de werkzaamheden te beginnen. Het Stimuleringsfonds Nederlandse culturele omroepprodukties heeft een financiele ondersteuning van dit meerjarenproject toegezegd. Met het hele project is een bedrag van 15 a 20 miljoen gulden gemoeid.

Er is een Stichting in oprichting, waarin de AVRO, Querido, B. Bos, het Stimuleringsfonds en Annie Schmidt vertegenwoordigd zijn.

Het gaat om de verfilming van de titels Abeltje, De A van Abeltje, Floddertje, Jip en Janneke, Tom Tippelaar, Minous, Otje en Pluk van de Petteflat. Beoogde regisseurs zijn Rimko Haanstra, Ineke Houtman, Hans Hylkema, Ruud Schuytemaker, Orlov Seunke en Ben Somboomgaard. Het merendeel van de boeken van Annie Schmidt wordt in eerste instantie als speelfilm voor de bioscoop opgenomen, daarna zal de AVRO de films in afleveringen uitzenden. Voor de overige boeken wordt de verfilming in de vorm van een tv-serie overwogen. Producent B. Bos verwacht voor het project ook buitenlandse co-financiers te kunnen aantrekken.

De tv-producent wil met het miljoenenproject de aanzet geven voor een traditie van Nederlandse speelfilms voor kinderen. De Stichting in oprichting stelt zich niet alleen ten doel al het werk van Annie Schmidt te visualiseren, maar wil met de revenuen jonge schrijvers en tv-makers tot het maken van kinderfilms aanzetten.