Ahold

De nettowinst van Ahold over het derde kwartaal is met ruim 21 procent gestegen tot fl. 87,6 miljoen gulden, tegen fl. 77 miljoen vorig jaar. Voor geheel 1990 handhaaft Ahold de verwachting dat het resultaat na belastingen 'ruim hoger' zal zijn dan in 1989 (f. 195 miljoen of fl. 8,43 per aandeel).

Over de eerste negen maanden van dit jaar boekte Ahold een nettowinst van fl. 183 miljoen of fl. 7,51 per gewoon aandeel, 34,4 procent hoger dan dezelfde periode vorig jaar. De omzet wijzigde nauwelijks ten opzichte van een jaar geleden en kwam het derde kwartaal uit op fl. 13,45 miljard.

Een belangrijke bijdrage aan de toeneming van het bedrijfsresultaat kwam van de Amerikaanse uitkomsten. Tevens nam het bedrijfsresultaat in Nederland toe, zij het minder dan in voorgaande kwartalen.