Worner: ruimer gebruik van Navo

LONDEN, 29 nov. - De secretaris-generaal van de NAVO, Manfred Worner, stelt voor dat de lidstaten gebruik kunnen maken van de faciliteiten van verdragsorganisatie voor militaire activiteiten buiten het verdragsgebied. Dit voorstel, dat Worner presenteerde tijdens de vergadering van de NAVO-Assemblee in Londen, zou ertoe kunnen leiden dat de NAVO indirect meer betrokken raakt bij niet-Europese conflicten. Worner vindt dat deze mogelijkheid moet worden geschapen voor alle conflicten waarbij het gemeenschappelijk belang van de alliantie in het geding is. Voor de huidige Golfcrisis bij voorbeeld moeten de Verenigde Staten alle landen afzonderlijk benaderen en kunnen geen afspraken gemaakt worden in het kader van de NAVO. (Reuter)