Witwassen van 'crimineel geld' neemt verder toe

DEN HAAG, 29 nov. - Het witwassen van uit criminaliteit verkregen inkomsten komt in Nederland steeds vaker voor. Bijna geen enkel politiekorps is echter 'qua kennis in staat en bereid hiernaar een onderzoek te verrichten'.

Tot deze conclusie komt een projectgroep onder voorzitterschap van de Alkmaarse hoofdofficier van justitie mr. A. Josephus Jitta. De groep heeft een studie gedaan naar het experiment met de zes regionale politieteams die zich het afgelopen jaar hebben toegelegd op het wegnemen van de financiele voordelen die criminelen uit hun activiteiten hebben behaald.

Volgens lid van de projectgroep en onderzoeker bij justitie P. van Duyne worden jaarlijks in Nederland 'vele honderden miljoenen guldens witgewassen'. Bovendien wordt er nog zeker zo veel geld aan consumptieve bestedingen opgemaakt.

Het werk van de zogeheten Bureaus Financiele Ondersteuning (BFO's) heeft justitie en de fiscus het afgelopen jaar ongeveer 36 miljoen gulden opgeleverd. De totale kosten ervan bedroegen op jaarbasis 3,6 miljoen gulden.

Erg ingewikkelde zaken zijn overigens nog niet door de BFO's aangepakt. 'Gezien het experimentele karakter van de BFO's, hebben deze in de eerste plaats zaken uitgekozen waar in betrekkelijk korte tijd resultaat mee was te behalen: de zogenaamde 'hit and run' aanpak', aldus het onderzoeksverslag.

Volgens de projectgroep bestaan er in Nederland zelfstandige 'wasserijen', instellingen en adviseurs die zich volledig toeleggen op het sluizen van crimineel geld. De projectgroep verwacht dat het in april bij de Tweede Kamer ingediende wetsontwerp dat het afnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel moet vergemakkelijken, meer mogelijkheden biedt om het witwassen te bestrijden.

Volgens de huidige wetgeving moet het openbaar ministerie bewijzen dat er een direkt verband is tussen bepaalde opbrengsten en een strafbaar feit. In het wetsontwerp worden de normen verruimd voor ontneming van het voordeel of voor verbeurdverklaring.

De ministeries van justitie en binnenlandse zaken tonen zich zeer tevreden met de BFO's. Volgend jaar worden nog drie BFO's opgericht. In 1992 moeten er in het hele land dergelijke 'Pluk-ze'-teams zijn opgericht. Josephus Jitta is van mening dat de BFO's zich vooral op bepaalde 'criminele regio's' moeten richten. 'Waar meer te plukken valt, zijn meer plukkers nodig'.