Wethouder in A'dam: wel illegale lozing

AMSTERDAM, 29 nov. - De gemeente Amsterdam heeft eerder dit jaar bij het proefdraaien van een nieuwe installatie wel degelijk illegaal afvalwater geloosd dat zware metalen bevatte. Dit heeft D66-wethouder R. ten Have (milieubeleid) gisteren toegegeven naar aanleiding van vragen van Groen Links.

In oktober had de wethouder gezegd dat er niets aan de hand was. Nu gaf ten Have toe dat 'alle lozingen zonder vergunning niet-legaal zijn'. De gedoogbeschikking, die was verleend, maar later weer werd ingetrokken omdat de norm ernstig werd overschreden, maakte de lozing niet legaal, maar schortte het nemen van sancties door het bevoegd gezag op. De officier van justitie kan proces-verbaal opmaken en strafrechtelijke vervolging instellen, aldus ten Have. Proces-verbaal is inmiddels opgemaakt, maar justitie heeft het onderzoek nog niet helemaal afgerond.

Op nog drie punten heeft de wethouder zijn oorspronkelijke antwoorden op vragen van Groen Links moeten corrigeren. De partij vroeg burgemeester Van Thijn erop toe te zien dat voortaan het waarheidsgehalte van de antwoorden die namens het college op vragen van raadsleden worden gesteld 'ruim boven de 50 procent' uitkomt.