Volmac

Bij het Automatiseringsbedrijf Volmac zal de nettowinst over heel 1990 meer dan twintig procent lager uitkomen dan vorig jaar, toen de winst nog 101,9 miljoen gulden bedroeg. De betere gang van zaken in de maanden juli en augustus heeft zich niet voortgezet. Eind augustus werd bekendgemaakt dat de nettowinst over het eerste halfjaar met 15,6 procent was gedaald tot fl. 44,1 miljoen tegen fl. 52,2 miljoen in de eerste zes maanden van vorig jaar. Voor het tweede halfjaar werd toen nog een hogere nettowinst verwacht dan over het eerste halfjaar. Nu wordt een jaarwinst voorzien van minder dan fl. 82 miljoen.