Tekort dreigt voor tehuizen gehandicapten

UTRECHT, 29 nov. - Er dreigt een tekort aan geld om huizen van gehandicapten aan te passen. Een nieuwe regeling, waarbij de gemeenten een vast budget voor aanpassingen krijgen, is daar debet aan. De ouderenbonden, de Gehandicaptenraad, de koepel van woningcorporaties NWR en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben daarover een brief aan staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) geschreven.

Het aantal subsidie-aanvragen voor het aanpassen van woningen is de laatste jaren fors gestegen omdat steeds meer mensen deze subsidiemogelijkheid ontdekten, aldus een woordvoerder van de Gehandicaptenraad. Maar ook door de vergrijzing zal de vraag om geld alleen maar blijven stijgen.

Nu de verstrekking daarvan uit een vast budget gaat, zullen er lange wachtlijsten ontstaan van mensen die soms jaren op geld moeten wachten. De organisaties vrezen dat gehandicapten die hun woning niet kunnen aanpassen geruisloos verdwijnen in een verzorgingstehuis. En dat drukt weer zwaar op de uitgaven voor de gezondheidszorg. (ANP)