Steden klagen over gewijzigd beleid bijstand

NIJMEGEN, 29 nov. - De gemeenten Nijmegen, Dordrecht en Groningen hebben ernstige bezwaren tegen de nieuw verdeling van de gelden voor 'bijzondere bijstand', zoals die is voorgesteld door staatssecretaris De Graaff-Nauta (binnenlandse zaken).

In het kader van de sociale vernieuwing krijgen gemeenten een grotere vrijheid bij de verstrekking van bijzondere bijstandsuitkeringen. Bijzondere bijstand wordt voortaan ook niet meer uit de rijksbegroting, maar uit het gemeentefonds betaald. Gemeenten krijgen daar geld uit op basis van hun gemiddelde kosten voor bijzondere bijstand uit de jaren 1987 tot en met 1989.

Nijmegen, Groningen en Dordrecht betogen dat zij door nieuwe verdeelsleutel ernstig worden gedupeerd omdat juist de laatste twee jaar een extra stijging van de aanvragen voor bijzondere bijstand te zien is: mede een gevolg van nieuw gemeentelijk beleid om de minima te helpen. Zij voorzien op basis van de voorgestelde verdeelsleutel het komend jaar al een tekort van ongeveer een miljoen op hun begroting. De drie hebben een zeer grote 'bijstandsdichtheid': landelijk ligt dat op 3,8 uitkeringsgerechtigden per 100 inwoners. Nijmegen komt uit op 10,2, Groningen op 9,7 en Dordrecht op 6,9.