Staking Reichsbahn in gewezen DDR voorbij

BERLIJN, 29 nov. - De staking bij de Oostduitse spoorwegen, het omvangrijkste arbeidsconflict tot nu toe in de voormalige DDR, is gisteravond beeindigd. De directie van de Deutsche Reichsbahn en de vakbond GdED sloten na negen uur onderhandelen een akkoord, dat echter geen onmiddellijke inwilliging inhoudt van de voornaamste eisen, bescherming tegen ontslag en optrekking van de lonen tot Westduits niveau.

Beide partijen hebben zich echter verplicht voor deze eisen voor 31 maart een oplossing te vinden. Wel is gisteren als uitgangspunt geformuleerd, dat de ontslagen 'sociaal verdragelijk' moeten zijn. De werknemers van de Reichsbahn krijgen voortaan 50 D-mark per maand kindertoeslag, een 40-urige werkweek, meer vrije dagen, een dertiende maand van 75 procent, vakantiegeld en in 1990 nog een maal de in de ex-DDR gebruikelijke jaarlijkse premie voor de planvervulling. Dit alles komt in een nieuwe CAO, die zal worden opgesteld naar het voorbeeld van de CAO bij de Westduitse spoorwegen (Bundesbahn).

Nadat op personeelsvergaderingen het onderhandelingsakkoord vandaag is goedgekeurd, wordt het goederenverkeer van de Reichsbahn hervat. Het personenverkeer was dinsdagavond al hervat.

Het gesloten akkoord lijkt in grote lijnen op dat voor andere ambtenaren in de voormalige DDR, zoals de vuilnismannen van Oost-Berlijn of de Oostduitse posterijen. Bij de Reichsbahn moeten, volgens de directie, 65.000 van de 260.000 personeelsleden afvloeien.

    • Raymond van den Boogaard