PvdA: maak autorijden drie procent duurder

DEN HAAG, 29 nov. - De reele stijging van de autokosten moet de komende jaren ten minste 3 procent bedragen en door middel van accijnsverhogingen en tolheffingen worden gerealiseerd. Dat voorstel heeft de PvdA vanmiddag in de Tweede Kamer gedaan. Van een spitstoeslag op de motorrijtuigenbelasting kan volgens de fractie maar het beste helemaal worden afgezien.

Het Structuurschema Verkeer en Vervoer, de meerjarenplannen van het kabinet op dit terrein, gaat uit van een minimale stijging van de autokosten van 1,5 procent per jaar. Volgens het Kamerlid Van der Vaart moet er worden gedacht aan een jaarlijkse accijnsverhoging op de motorbrandstof van 5 cent per liter voor benzine en nog wat meer voor diesel en LPG. In de motorrijtuigenbelasting moet volgens de PvdA een milieuverfijning worden aangebracht, waardoor de vaste kosten voor de meer vervuilende auto's hoger worden. De stijging van de tarieven in het openbaar vervoer moet volgens de PvdA vooralsnog beperkt blijven tot 1,5 procent per jaar; dat de exploitatietekorten daardoor jaarlijks stijgen, moet het rijk voorlopig nog voor lief nemen, aldus Van der Vaart.

Het CDA deed vandaag geen afgeronde voorstellen voor de financiering van het verkeersbeleid. Het Kamerlid Van Vlijmen wees er wel op dat 'huishoudens met de laagste inkomens van het autogebruik niet mogen worden uitgesloten' en dat bij het prijsbeleid met regionale verschillen rekening moet worden gehouden.

Van de VVD mogen de accijnzen omhoog, mits dat op Europese schaal gebeurt en gepaard gaat met verlaging van de motorrijtuigenbelasting. Tolheffing in de Randstad is volgens het liberale Kamerlid Jorritsma 'onrechtvaardig en ongewenst'. D66-woordvoerder Wolffensperger onderstreepte vanmiddag dat een prijsbeleid als middel tegen overmatig autogebruik alleen niet voldoende is. Hij bepleitte het 'krachtiger en radicaler doorvoeren' van maatregelen op het gebied van parkeerregulering en het beperken van de toegankelijkheid van binnensteden.

Voor de organisatie van het openbaar vervoer bestaat in de Tweede Kamer algemene instemming met de instelling van vervoerregio's, waarbinnen openbaar-vervoerbedrijven en besturen samenwerken. Groen Links kwam met een voorstel voor de invoering van een zogenoemd Regiofonds. De regio's krijgen in zo'n situatie een vast bedrag dat ze moeten besteden aan maatregelen ter beperking van het autoverkeer en dat wordt verhoogd naarmate ze daar meer in slagen.

Het debat over de verkeersplannen van het kabinet wordt vanavond en volgende week voortgezet.