Noro-top wil 'misverstanden' gaarne uit de weg ruimen

AMSTERDAM, 29 nov. - Noro, de groep van beleggingsfondsen, had er volgens president-directeur J. A. Fentener van Vlissingen behoefte aan enkele gerezen misverstanden uit de weg te ruimen en belegde daartoe gisteren de eerste persconferentie in het 15-jarig bestaan van de groep.

De dertig beleggingsfondsen van Noro (met een vermogen van circa 4 miljard gulden) worden beheerd door een vennootschap genaamd NMAS die geheel in handen is van de familie Fentener van Vlissingen.

Van Vlissingen verklaarde met nadruk dat zijn familie haar geld niet terug heeft getrokken uit de door NMAS beheerde fondsen. 'Dit is een hardnekkig misverstand. Weest u ervan overtuigd dat de familie haar belangen in de Noro-fondsen de afgelopen jaren verder heeft uitgebreid en dat ook wij, juist in deze tijden, een duidelijke commitment hebben dit beleid de komende jaren voort te zetten', aldus Van Vlissingen.

Hij wees er tevens op dat de management-vergoeding voor het beheer van die fondsen die in de Verenigde Staten beleggen niet te hoog is, maar overeenkomt met de gemiddelde fees die in deze markt worden gevraagd.

Van Vlissingen merkte op dat in sommige publicaties was gesuggereerd dat interne verkopen tussen verschillende fondsen van de Noro-groep erop gericht zouden zijn extra management-vergoedingen te creeren. Dergelijke interne verkopen zijn volgens hem echter slechts vier keer voorgekomen en hangen samen met de afbouw van verschillende fondsen.

Noro heeft net als andere beleggers te lijden van de slechte onroerend goed markt in de Verenigde Staten. Het fonds Noro-Properties NV liet over 1989 een koersdaling zien van ongeveer 17 procent. Volgens Van Vlissingen is in overleg met enkele aandeelhouders daarop een 'commissie van goede diensten' ingesteld om te onderzoeken wat daarvan de belangrijkste oorzaken waren. Van Vlissingen wees er op dat aandeelhouders in de Noro-fondsen overigens ten alle tijde de mogelijkheid hebben op het hoofdkantoor in Zeist alle transacties van hun fonds te bekijken, waartoe kwartaaloverzichten gereed liggen.

Van Vlissingen maakte ook bekend dat Noro in februari van dit jaar door toenemend aanbod van Noro-aandelen de markt in deze aandelen niet meer kon onderhouden. Net als Rodamco gingen de fondsen dicht. Maar Noro biedt de aandeelhouders in de twee fondsen waar het in hoofdzaak om gaat , Noro-Properties NV en Noro-Sunbelt NV, de gelegenheid uiterlijk in 1993 afhankelijk van de marktomstandigheden tegen de dan ongeveer geldende intrinsieke waarde uit te treden.

In de Noro-fondsen wordt volgens Fentener van Vlissingen belegd door ongeveer 600 vermogende partikuliere aandeelhouders en ongeveer 25 institutionele beleggers. Drie miljard van het vermogen is belegd in onroerend goed, en een miljard in aandelen. Een van de Britse onroerend goed fondsen, Noro UK-Properties NV, heeft een teruggang in de intrinsieke waarde van circa 50 procent ondergaan.