Moody's verlaagt rating Philips in Noord-Amerika

NEW YORK, 29 nov. - Het Amerikaanse bureau Moody's heeft zijn beoordeling van de kredietwaardigheid (de rating) van North American Philips naar beneden bijgesteld.

Het gaat om 500 miljoen dollar aan lange termijn schulden van de Amerikaanse dochter van Philips Gloeilampenfabriek, die door de moeder worden gegarandeerd. Volgens Moody's heeft Philips te maken met dalende winstgevendheid, die ertoe heeft geleid dat het management het concern herstruktureerd.

Van de voorzieningen die 250 tot 350 miljoen dollar nodig als herstruktureringskosten binnen de Amerikaanse dochter, zegt Moody's. North American Philips heeft volgens Moody-s te maken met sterke prijsconcurrentie, overcapaciteit en verslechterende marktcondities voor de meeste produkten. Moody's gelooft dat de stijgende schuldenlast van Philips tezamen met de conjuncturele neergang in de meeste markten van Philips, het voor Philips moeilijk zal maken het bedrijfsresultaat op middellange termijn te verbeteren. (Reuter)