Minder files door stoplichten op toerit

DEN HAAG, 29 nov. - De proef met verkeerslichten op de toerit van de A13 bij Delft is na ruim een jaar met succes afgesloten. De zogenoemde doseerinstallatie heeft de verkeersafwikkeling op de rijksweg in de avondspits verbeterd. Dat heeft het ministerie van verkeer en waterstaat bekendgemaakt. De capaciteit van de rijksweg in de richting van Rotterdam is toegenomen van 6.350 naar 6.700 voertuigen per uur, terwijl de omvang van de files verminderde. Rondom de toerit is toerit is een reductie gemeten van de uitstoot van koolmonoxyde en koolwaterstoffen. Binnenkort wordt onderzocht op welke andere plaatsen in Zuid-Holland doseerlichten kunnen worden geplaatst. Op de A10 bij Amsterdam is sinds 1989 een doseerlicht in gebruik. Ook hier is een afname van het aantal files geconstateerd.