Lozing bestrijdingsmiddelen door glastuinders individueel regelen

DEN HAAG, 29 nov. - Het hoogheemraadschap Delfland moet met alle 4.200 glastuinders in het gebied de lozing van bestrijdingsmiddelen regelen in een individuele vergunning. Een collectieve afspraak in de vorm van een convenant is niet voldoende.

Minister Maij (verkeer en waterstaat) liet dit gisteren weten bij de officiele opening van de vernieuwde en uitgebreide zuiveringstallatie van rioolwater Houtrust in Den Haag. Een convenant kan snel resultaat opleveren, maar mag geen argument zijn om de vereiste vergunningen conform de Wet verontreining oppervlaktewater (WVO) achterwege te laten, aldus Maij.

De provincie Zuid-Holland oordeelt iets positiever over het convenant dat Delfland wil afsluiten en ondersteunt dat ook, maar ziet dat ook als tijdelijk. De gedeputeerde voor milieu J. van der Vlist verwacht daarvan sneller resultaat 'dan alleen via het verlenen van WVO-vergunningen'.

De dijkgraaf van Delfland, mr. A. P. van den Berge, ziet grote praktische problemen, omdat de ruim vierduizend glastuinders over een veelvoud aan lozingspunten beschikken. Controle is daardoor nauwelijks uitvoerbaar. Een convenant spreekt de tuinders aan op hun medeverantwoordelijkheid en zal volgens Van den Berge 'een belangrijk positief gevolg voor de waterkwaliteit' hebben, terwijl hij van een WVO-vergunning slechts een gering effect verwacht.

Een nadeel van de WVO-vergunning is volgens de dijkgraaf dat daarin alleen eisen kunnen worden gesteld aan aanwijsbare lozingspunten van afvalwater. In een convenant, dat naar hij verwacht binnen twee maanden kan worden gesloten met de georganiseerde glastuinders, zijn volgens Van den Berge ook afspraken vast te leggen over bijvoorbeeld spuit- en reinigingsmethoden en het bijhouden van een boekhouding van gebruikte bestrijdingsmiddelen. Het convenant loopt daarmee naar zijn mening vooruit op aanvullende wettelijke maatregelen, die veel tijd vergen.

De Zuidhollandse Milieufederatie heeft geen enkel vertrouwen in het convenant. 'Delfland blijft knoeien', luidde de tekst op een spandoek dat demonstranten minister Maij gisteren voorhielden bij de onthulling van een tien meter lang plastiek van blauwe en witte vogels en vissen naar een ontwerp van Escher uit 1942. De vernieuwde waterzuivering Houtrust, gelegen aan het Verversingskanaal dat honderd jaar geleden werd aangelegd om het Haagse rioolwater naar zee te brengen, kan het water zuiveren dat 1,7 miljoen mensen gerbruiken. In totaal worden in het gebied van Delfland nu twee miljoen inwonersequivalenten afvalwater gezuiverd. Vijfhonderdduizend equivalenten wordt nog ongezuiverd in zee geloosd.