Londen herstelt betrekkingen met Damascus

LONDEN, 29 nov. - Groot-Brittannie en Syrie hebben hun diplomatieke betrekkingen hersteld, vier jaar nadat Londen daaraan een eind had gemaakt.

Minister van buitenlandse zaken Douglas Hurd zei dat de regering in Damascus hem had verzekerd dat zij tegenstander is van internationaal terrorisme. De Syriers zijn volgens die verzekering bereid terroristen te vervolgen, wanneer er overtuigend bewijs voor hun terreurdaden voorhanden is. Amerikaanse verzoeken om maatregelen tegen de Palestijnse groep van Ahmed Jibril, wegens betrokkenheid bij de bomaanslag op de Boeing 747 van PanAm boven Lockerbie, heeft Damascus altijd afgewimpeld omdat de bewijzen zouden ontbreken. Radio Damascus onderstreepte voorts dat Syrie onderscheid maakt tussen terrorisme en nationale strijd.

De Britse regering verbrak in 1986 elk diplomatiek contact, nadat een 32-jarige Jordanier op Heathrow had geprobeerd via zijn Ierse vriendin een bom aan boord van een El Al-vliegtuig te smokkelen. Volgens de Britten zaten de Syrische ambassadeur in Londen en Syrische inlichtingendiensten in het komplot.

De toenadering tussen beide landen volgt op het herstel van betrekkingen met Iran, nu zes weken geleden. Dat initiatief werd gisteren beloond met de toestemming van de Iraanse autoriteiten voor een bezoek van een vertegenwoordiger van de Britse ambassade aan Roger Cooper, de Britse zakenman die al vijf jaar in Teheran gevangen zit op beschuldiging van spionage. Nu het contact met de Syriers is hersteld, hoopt men de vrijlating van drie Britse gijzelaars in Libanon te bespoedigen. De Syrische regering heeft duidelijk gemaakt dat herstel van diplomatieke betrekkingen noodzakelijk was, voor zij in die kwestie bereid was een hand uit te steken. Thatcher daarentegen was tot nu toe op het standpunt blijven staan dat eerst de Syriers hun excuses dienden aan te bieden voor hun betrokkenheid bij de mislukte aanslag op Heathrow.

Niet duidelijk is of het herstel van de Brits-Syrische relaties een onmiddellijk gevolg is van de vervanging van Thatcher als premier door Major. Hurd wees erop dat het, gezien de crisis in de Golf (waarin Syrie de anti-Iraakse kant heeft gekozen) en het lot van de Britse gijzelaars in Libanon, in het belang van Groot-Brittannie geacht moet worden om betrekkingen met Damascus te onderhouden, al gaf hij toe: 'We moeten ze wel scherp in de gaten houden'.

Hurd wenste zich niet uit te laten over de aard van de garanties die de Syrische regering hem had gegeven dat ze de zaak van de terreurbestrijding was toegedaan. 'We moeten voor- en nadelen tegen elkaar afwegen. De VS hebben dezelfde opstelling ten aanzien van terrorisme-bestrijding als wij en Washington onderhoudt al vier jaar wel voortdurende diplomatieke betrekkingen met Syrie.'

    • Michiel Bicker Caarten