Kritiek op d'Ancona na openen van kliniek

DEN HAAG, 29 nov. - Minister d'Ancona (WVC) heeft kritiek ontlokt van de Tweede-Kamerfracties van CDA, GPV, SGP en RPF door gisteren in Eindhoven een abortuskliniek te openen. Vooral haar veroordeling van de wijze waarop de anti-abortusbeweging actie voert, was aanleiding voor de Kamervragen.

Ruim tien jaar geleden werd bij de voorbereiding van de Wet Afbreking Zwangerschap binnen het kabinet afgesproken dat de regering zou proberen een regeling te treffen voor het abortusvraagstuk, maar verder geen activiteiten zou ondernemen die als ondersteunend voor abortus zouden kunnen worden opgevat. In 1981 kwam die wet dank zij een minimale meerderheid in het parlement tot stand, eind 1984 trad de wet in werking. Sindsien is abortus onder voorwaarden toegestaan.

D'Ancona onderstreepte gisteren bij de opening van de abortuskliniek van de Stichting voor Medisch Verantwoorde Zwangerschapsonderbreking (Stimezo) dat zij daar niet als 'abortus-progagandiste' sprak, maar als 'medehoedster van de rechtsorde waarin na veel strijd de abortushulpverlening een gelegitimeerde plaats heeft gekregen'. De minister zei dat haar komst ook was bedoeld om te onderstrepen dat zij 'niets opheeft met het onwijze optreden' van anti-abortusdemonstranten rondom de klinieken, zoals het binnendringen van behandelkamers. De demonstranten gaan niet altijd even kies te werk, constateerde d'Ancona. 'De anti-abortusbeweging die we eind 1989, begin 1990 over de vloer gehad hebben, vaak letterlijk, heeft haar vrijheid van meningsuiting op bedenkelijke wijze opgerekt, met name door inbreuk te maken op de privacy van anderen en door de goede gang van zaken in een aantal klinieken te verstoren.'

CDA, RPF, GPV en SGP willen weten of de minister gisteren een kabinetsstandpunt verwoordde. 'Het was wat anders geweest als de zij daar had gestaan als aanvoerster van de Rooie Vrouwen', zegt het Tweede-Kamerlid Laning-Boersema (CDA). 'Als dit de nieuwe lijn is van het kabinet willen wij dat graag weten.' Met Laning is het Kamerlid Van der Vlies (SGP) van mening dat d'Ancona zich de reis naar Eindhoven beter had kunnen besparen. Van der Vlies neemt nadrukkelijk afstand van acties waarbij behandelkamers worden binnengedrongen. Laning wijst erop dat bij acties als Baas in eigen buik ook panden zonder toestemming werden binnengegaan.

Nederland telt 16 abortusklinieken. De meest recente cijfers over het aantal abortussen dateren van 1988. Toen werden 31.694 abortussen verricht, waarvan 18.014 bij Nederlandse vrouwen.