Kamer krijgt wetsontwerp voor identificatieplicht

DEN HAAG, 29 nov. - Nog voor de zomer bereikt de Tweede Kamer een wetsontwerp dat regelt in welke gevallen personen zich in het binnenland dienen te legitimeren.

Minister Hirsch Ballin (justitie) heeft dit gisteren in de Kamer gezegd bij de behandeling van de Paspoortwet. Om te kunnen voldoen aan de legitimatieplicht zal er een identiteitskaart komen die desgewenst kan worden aangeschaft. Ook het paspoort en rijbewijs kunnen dienen als identificatiedocument.

Het wetsontwerp is 'in een vergevorderd stadium', aldus Hirsch Ballin. Vorige week nog werd er door CDA-fractieleider Brinkman op aangedrongen snel met de regeling van een legitimatieplicht te komen. Anders zou het CDA een eigen wetsontwerp indienen.

CDA, VVD en ook de PvdA stemmen in met de plannen van Hirsch Ballin voor een beperkte legitimatieplicht zoals was afgesproken in het regeerakkoord. De regeringspartijen moeten het alleen nog eens worden over de situaties waarin iemand verplicht kan worden zich te legitimeren. Zo wil het CDA dat zwartrijders een identiteitsbewijs moeten kunnen tonen. De PvdA verwacht hier weinig heil van.

De VVD wil dat de nieuwe identiteitskaart ook als reisdocument binnen Europa kan worden gebruikt. Hirsch Ballin zei die suggestie bij 'de praktische uitwerking' van de plannen te zullen betrekken.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta (binnenlandse zaken) heeft de Tweede Kamer gisteren toegezegd de wens te honoreren om ouders de mogelijkheid te geven kinderen tot hun zestiende jaar in het paspoort te laten bijschrijven. In het wetsvoorstel werd bijschrijving aanvankelijk slechts tot het twaalfde jaar toegestaan. Ook bijschrijving in de paspoorten van beide ouders zal worden mogelijk gemaakt.