Kamer gaat uitbreiding rijksambtenaren tegen

DEN HAAG, 29 nov. - Het kabinet moet de uitbreiding met drieduizend rijksambtenaren volgend jaar schrappen.

Volgens een meerderheid van de Tweede Kamer strookt de uitbreiding niet met de recente afslanking van de rijksdienst en de operatie om de ministeries doelmatiger te laten opereren. Dit bleek gisteren tijdens een overleg tussen minister Dales (binnenlandse zaken) en de vaste Kamercommissie ambtenarenzaken.

Het kabinet wil in 1991 drieduizend ambtenaren extra aantrekken om de voorgenomen beleidsinspanning op vooral milieu- en justitieel gebied op te kunnen vangen. PvdA-woordvoerder Zijlstra noemde de voorgenomen uitbreiding 'bedrijfsmatig merkwaardig'. De financiele positie van de rijksoverheid is slecht en 'geen bedrijf dat in de rode cijfers zit, permitteert zich het personeelsbestand uit te breiden', aldus Zijlstra.

Hij noemde de uitbreiding ook 'psychologisch onjuist'. Het kabinet heeft alle departmenten opgedragen om voorstellen te doen voor een omvangrijke afslanking, de zogenoemde grote efficiency-operatie. 'Iedereen die erbij komt, is een concurrent voor degene die er al zit', zei Zijlstra.

Het eerste teken van verzet tegen de uitbreiding van de rijksdienst kwam enige weken geleden van fractie-voorzitter Brinkman. Gisteren zei CDA-woordvoerder Paulis dat het kabinet de winst van de afslanking van afgelopen jaren als 'zand door de vingers' laat glijden.

Minister Dales zei aanvankelijk ook te zijn geschrokken van het aantal van drieduizend extra ambtenaren. Maar volgens haar wordt de zaak rechtgetrokken door de grote efficiency-operatie. 'Het lijkt of de overheid uitdijt, maar dat is niet zo', aldus Dales.

Volgens H. Pont (top-functionaris binnenlandse zaken) zijn van de efficiency-kortingen op korte termijn geen grote resultaten te verwachten. De groei van het aantal rijksambtenaren is volgens hem een logisch gevolg van de politieke keuzen die het kabinet maakt.

Minister Dales kondigde aan dat ze binnenkort met de centrales van het overheidspersoneel gaat praten over het weduwnaarspensioen. In de ministerraad is onlangs een principe-akkoord bereikt over een pensioen voor echtgenoten van vrouwelijke ambtenaren. De regeling geldt voorlopig alleen voor gehuwden.

Dales kreeg veel waardering van de Tweede Kamer voor haar plannen de arbeidsongeschiktheid onder het overheidspersoneel terug te dringen.