Hollands Diep verschijnt toch in beperkte oplage

AMSTERDAM, 29 nov. - Het tijdschrift Hollands Diep Revisited is gisteren toch in beperkte oplage uitgebracht. Aanvankelijk verklaarde uitgever J. Holzapffel af te zien van heruitgave van het veertiendaagse culturele tijdschrift uit de jaren zeventig, omdat de oprichters van het blad zich ertegen verzetten. Het recht op het gebruik van de titel berust bij uitgeverij Fieggen Huese en partners BV.

Holzapffel heeft Hollands Diep Revisited in een oplage van 2.000 stuks uitgebracht. Hij wil hetzelfde blad onder de titel Het Volkerak op de markt brengen in het geval hij namens Fieggen wordt gesommeerd Hollands Diep Revisited uit de winkel te halen. Uitgever M. Fieggen zegt 'zeer onaangenaam verrast' te zijn door de uitgave, te meer daar hij begin deze week een brief van Holzapffel heeft ontvangen waarin deze verklaart af te zien van zijn plannen. Fieggen beraadt zich nog op te treffen juridische maatregelen.