Haagse makelaars willen kantoren

DEN HAAG, 29 nov. - Acht makelaarskantoren hebben in een brief de gemeente Den Haag ernstig gewaarschuwd voor het toenemende tekort aan goede kantoorlokaties binnen de grenzen van de stad. Als niet snel tot de bouw van nieuwe kantoren wordt overgegaan, dan zal dat desastreuze gevolgen voor de werkgelegenheid in Den Haag hebben, zo schrijven de makelaars aan het gemeentebestuur.

Den Haag staat volgens de makelaars voor een cruciale keuze: aardige zijn voor een groep inwoners of ruggegraat tonen en kiezen voor werkgelegenheid en bouwen aan een nationale en internationale toekomst. Op het stadhuis wordt de brief van de makelaars vooral gezien als tegengas tegen akties van bewoners tegen de bouw van kantoren op een groenstrook langs de spoorlijn tussen het centrum en Mariahoeve, de zogenoemde Schenkstrook. Daar protesteren buurtbewoners en volkstuinhouders onder aanvoering van oud-voorzitter J. van der Scheur van de ambtenarenbond AbvaKabo met kracht tegen plannen van de gemeente voor de bouw van kantoren.

De makelaars stellen dat de stad het zich tot 1985 kon permitteren bezig te zijn met politiek vriendelijke zaken als stadsvernieuwing en sociale woningbouw, omdat toen de werkgelegenheid bij overheid en gemeente nog groeide. Die situatie is nu veranderd en dat vergt volgens de makelaars een ander bouwbeleid.

'De gemeente Den Haag kampt nu enerzijds met een teruggang van de werkgelegeheid en een tekort bij het grondbedrijf van circa negentig miljoen gulden en anderzijds een geregistreerde vraag naar ongeveer 120.000 vierkante meter kantoorruimte (6000 arbeidsplaatsen) die zij niet of nauwelijks kan huisvesten binnen de gemeentegrenzen. In vijf jaar tijd is het aantal arbeidsplaatsen in de sector zakelijke dienstverlening in Den Haag met tien procent afgenomen terwijl de drie andere grote steden in Nederland een groei tussen de ruim twaalf en 23,4 procent doormaakten', aldus de briefschrijvers.

Over de bebouwing van de Schenkstrook beslist de gemeenteraad op 12 december.