'Geweldsresolutie' VN krijgt steun van Nederlanders

ROTTERDAM, 29 nov. - Een meerderheid van de Nederlandse bevolking (57 procent) steunt een resolutie van de Veiligheidsraad die geweld tegen Irak toestaat.

Als die resolutie wordt aangenomen, steunt een grotere meerderheid (64 procent) het kabinet als dit de Nederlandse militaire inspanning in de Golf zou vergroten. Wordt de resolutie niet aangenomen en roepen de Verenigde Staten op tot geweld tegen Irak, dan is 42 procent van de bevolking er voor dat Nederland zich aansluit bij het Amerikaanse initiatief.

Dit blijkt uit een gisteren en eergisteren door bureau Inter/View in opdracht van deze krant gehouden telefonische enquete onder zevenhonderd personen. Dezen vormen een representatieve steekproef uit de bevolking.

Vergeleken met begin oktober, toen NRC Handelsblad eveneens de meningen liet peilen, lijkt de bereidheid afgenomen zich onder de vlag van de Verenigde Naties in een oorlog te storten. Toen wilde 79 procent van de ondervraagden dat Nederland gehoor zou geven aan een oproep van de VN om deel te nemen aan een gewapend conflict. De bereidheid om in het kielzog van de VS Irak te lijf te gaan is daarentegen toegenomen: begin oktober was 32 procent daarvoor, nu 42.

Opmerkelijk is dat de steun voor een grotere Nederlandse militaire inspanning na het aannemen van de resolutie in de Veiligheidsraad groter is dan de steun voor die resolutie zelf. Nogal wat mensen voelen dus eigenlijk niet zoveel voor geweld, maar zijn bereid zich te schikken in de opvatting van de Veiligheidsraad. Deze tendens doet zich vooral onder vrouwen voor. Van hen steunt slechts 41 procent de resolutie, maar is 58 procent bereid de Nederlandse militaire inspanning te vergroten als de resolutie is aangenomen. Voor mannen zijn deze percentages 73 en 71. Mannen zijn dus in dit geval 'oorlogszuchtiger' dan vrouwen.

Een overweldigende meerderheid (87 procent) steunt het sturen van een delegatie naar Bagdad om te pogen de gijzelaars vrij te krijgen. De verschillen naar geslacht, leeftijd en politieke voorkeur zijn klein. Toch is slechts 43 procent tevreden over het regeringsoptreden tot nog toe. Aanhangers van de oppositiepartijen VVD en D66 zijn aanzienlijk minder tevreden dan die van de regeringspartijen. Onder de PvdA-aanhang zijn ongeveer evenveel mensen ontevreden als tevreden met het beleid. Alleen van de CDA-aanhang is een kleine meerderheid (52 procent) tevreden.

Pag. 2: Enquete over Golf-conflict

Net als acht weken geleden is de wens de opkomst van Irak als militaire grootmacht de kop in te drukken het meest genoemd (38 procent) als belangrijkste motief om in te grijpen in de Golf. Daarna komt de verontwaardiging over de bezetting van Koeweit (25 procent). Het verschil tussen beide redenen is afgenomen. In oktober waren de percentages nog 43 en 21.

VVD-aanhangers zijn in het algemeen het meest bereid over te gaan tot geweld in de Golf. Als de Veiligheidsraad instemt met de geweldsresolutie is zelfs 87 procent daartoe bereid. Voor CDA en D66 is dat 69 en 64 procent. Aleen bij de PvdA houden voor- en tegenstanders elkaar in evenwicht.

Mocht de Veiligheidsraad de resolutie verwerpen, dan wil nog altijd 63 procent van de VVD-aanhang de oorlog in als de Amerikanen dat willen. Bij de andere partijen is die bereidheid aanzienlijk kleiner. Opmerkelijk is dat de aanhang van D66 de Atlantische orientatie van fractievoorzitter H. van Mierlo niet volgt: slechts 27 procent is bereid de Amerikanen te volgen. Dat is nog minder dan onder PvdA-aanhangers (39 procent).