Fiscus behandelt Orco Bank als gewone belegger

AMSTERDAM, 29 nov. - Orco Bank wordt door de fiscus definitief als beleggingsinstelling aangemerkt. De aandeelhouders kunnen er dan ook op rekenen dat ze over de afgelopen jaren een nog onbekend bedrag aan belasting over hun belegging in Orco Bank moeten betalen.

Dat volgt uit een aanschrijving die een dezer dagen aan alle belastinginspecteurs wordt verstuurd. Orco Bank ligt al jaren met het ministerie van financien overhoop over de fiscale status van de op de Antillen gevestigde instelling. De belasting-ambtenaren beschouwen Orco Bank daarbij vooral als een voortzetting onder andere naam van het beleggingsfonds OAMF. Het OAMF, dat belegde in Australische hypotheken, werd vier jaar geleden opgedoekt, nadat een belastinglek tussen Australie en Nederland was gedicht.

De aanschrijving voor de belastinginspecteurs bepaalt dat Orco Bank als beleggingsinstelling valt onder de bepaling van het zogenaamde 'fictieve rendement'. Hierbij zal bij belastingplichtigen over de jaren 1988 tot en met 1990 een nog onbekend bedrag bij de belaste inkomsten in rekening worden gebracht.

Directeur mr. C. Broere van Orco Bank was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar. Orco Bank heeft eerder verklaard dat als de fiscus niet akkoord zou gaan met een gunstige belastingregeling de bank bij de belastingrechter zal trachten zijn gelijk te halen.

In de emissieprospectus waarmee Orco Bank eind 1986 door de Amrobank op de Amsterdamse beurs werd geintroduceerd werd nog expliciet gemeld dat in Nederland woonachtige aandeelhouders niet werden belast voor een fictief rendement. Volgens directeur De Haze Winkelman van de Vereniging van effectenbezitters (VEB) is dit 'te stellig geformuleerd'.

Hij wijst er op dat de voorgenomen belastingprocedures een zeer lange tijd in beslag zullen nemen. De hiermee samenhangende onzekerheid voor de aandeelhouders van Orco Bank is een van de redenen geweest dat de VEB een aparte vereniging heeft opgericht die zal streven naar de opheffing of verkoop van de Orco Bank.

De ondoorzichtige Orco groep achter het initiatief van Orco Bank zorgde al in 1986 voor opschudding. De toenmalige commissaris van de koningin in Brabant Van Agt werd toen gedwongen zijn nevenfunktie als advisieur bij Orco neer te leggen. Behalve de slepende kwestie met de fiscus over Orco Bank, werd deze zomer bekend dat de beurs een onderzoek naar handel met voorkennis in de aandelen Orco Bank uitvoert. Ook werd duidelijk dat Orco optrad als een van de sponsoren van het tienjarig bestaan van het CDA.

Drs. T. E. Westerterp, de voorzitter van de Amsterdamse optiebeurs, is vanaf het onstaan van Orco Bank bestuurslid van twee administratiekantoren van deaandelen. Hij is tevens lid van de raad van advies van Orco. Commissaris bij Orco Bank is ondermeer mr. P. S. Zwart, directeur van Algemeen Vermogensbeheer en adviseur van de Amsterdamse beurs. Zwart trad dit jaar terug als vice-voorzitter van de VEB. Eerder verklaarde hij dat dit niet samenhing met zijn positie bij Orco Bank.

    • Steven Adolf