EG tempert verwachting Gatt

BRUSSEL, 29 nov. - De afsluitende onderhandelingen in de GATT-ronde, volgende week in Brussel, moeten een evenwichtig pakket voor de wereldhandel opleveren waarin ook de ontwikkelingslanden zich kunnen herkennen. Tot dusver zit in het lijvige document dat de GATT heeft opgesteld nog een groot aantal 'onevenwichtige posities', varianten en lege plekken.

Dat zei gisteren Frans Andriessen, Europees Commissaris voor externe betrekkingen op een persconferentie waar hij de onderhandelingspositie van de Europese Gemeenschap toelichtte. De meeste onderhandelaars lijden volgens Andriessen aan een 'gebrek aan realisme'. Hun verwachtingspatroon is zo hoog gespannen dat er in redelijkheid niet aan kan worden voldaan. Het zou jammer zijn als dat overdreven verwachtingspatroon, bijvoorbeeld wat betreft de landbouw, andere dossiers in het gedrang brengt.