Duitsland privatiseert voor betaling eenheid

BONN, 29 Nov. - In een 'tweede privatiseringsronde' wil de Duitse minister van financien, Waigel (CSU), de komende vier jaar een miljardenbedrag vinden ter dekking van de kosten van de Duitse eenheid. Gedeeltelijke verkoop van de Lufthansa is daarbij niet uitgesloten.

Het Duitse kabinet is gisteren akkoord gegaan met de uitgangspunten van Waigels privatiseringsplannen, die de staatsuitgaven 'tot hun kern' moeten terugbrengen. Details zal de minister pas na de Bondsdagverkiezingen (2 december) bekendmaken.

De dienstverlening van openbare nutsbedrijven zal 'zonder taboes' zoveel mogelijk worden geprivatiseerd. Maar waar noodzakelijke dienstverlening of het voortbestaan op de markt in het geding zijn, bijvoorbeeld bij de Duitse Telekom (de communicatietak van de Duitse post), moet een meerderheidsbelang van de overheid blijven bestaan, aldus Waigel. Verkoop van meer dan 50 procent van Telekom is trouwens grondwettelijk niet toegestaan.

In welke mate de Lufthansa wordt geprivatiseerd (naar het geslaagde voorbeeld van British Airways) zal vooral van praktische voorwaarden, prijs en tijdstip afhangen. Een rol zal daarbij voor Waigel ook spelen dat thans wel goeddeels vaststaat dat de Lufthansa de noodlijdende vroegere DDR-staatsmaatschappij Interflug (schuld 200 miljoen mark) gaat overnemen. De belangstelling van Nippon Airways en British Airways voor Interflug zou voorbij zijn. De Britse maatschappij wil volgend jaar met een eigen dochter op de Duitse markt gaan werken en hoopt zo ook een aandeel in het verkeer met Oost-Europa te veroveren.

Omdat er daardoor volgens het ministerie van verkeer nauwelijks nog andere kandidaten zijn, heeft het Duitse kartelbureau zijn oorspronkelijke bezwaren tegen het overnemen van de anders reddeloze Interflug door Lufthansa praktisch laten varen. In de redenering van het kartelbureau valt het marktaandeel van Interflug bij een faillissement toch toe aan Lufthansa, terwijl het oude en verwaarloosde materieel van de Oostduitse maatschappij niet veel meer waard is. Daarbij komt dat de Duitse overheid moeilijk Lufthansa kan toestaan te wachten tot Interflug failliet is, terwijl zij het Oostduitse Treuhand-bureau opdraagt om het accent op privatiseren en niet op (zelf) saneren te leggen.

Toen de huidige Duitse coalitie van CDU/CSU en FDP acht jaar geleden aantrad had de Duitse overheid nog een aandeel in 808 bedrijven, nu is dat cijfer 132. Spectaculairste voorbeelden van privatisering waren het afstoten van belangen in Volkswagen, Veba (via volksaandelen) en Salzgitter. De opbrengst van de verkoop van Salzgitter (2,5 miljard) is geheel gestoken in een nieuwe Duitse milieu-stichting, die volgend jaar aan het werk gaat. In totaal verkocht Bonn in de woorden van Waigel sinds '82 voor 9,9 miljard mark 'aan tafelzilver', waarmee de doelstelling ruim werd overtroffen.