Bush krijgt advies niet snel militair in te grijpen in Golf

WASHINGTON, 29 nov. - De leider van de Democratische meerderheid in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Richard Gephardt, heeft zich gisteren, een dag voor de stemming over een resolutie in de Veiligheidsraad over militair geweld, tegen onmiddellijk militair optreden in de Golf verklaard.

Ook twee voormalige topmilitairen, beiden ex-voorzitter van de verenigde chefs van staven, drukten het Witte Huis op het hart de economische sancties tegen Irak meer tijd te geven.

'Blijf op koers. Houd vast aan de sancties. Probeer in de nabije toekomst geen militaire aanval uit te voeren', zei Gephardt tijdens een rede voor de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Washington.

Door die uitspraak brak hij met andere Democratische leiders die de president hadden aanbevolen om te werken aan VN-resoluties over de Golf. Steeds meer Democratische Congresleden scharen zich achter Gephardts positie, die overeenstemt met de uitkomsten van opiniepeilingen. Een meerderheid van Amerikanen steunt de sancties, maar wil geen directe militaire actie.

Naar verluidt overweegt president Bush ernstig om het Congres van reces terug te roepen voor overleg over het Amerikaanse beleid in de Golfcrisis en mogelijk gebruik van geweld tegen Irak.

De machtige voorzitter van de defensiecommissie van de Senaat, de Democraat Sam Nunn, is deze week begonnen met hoorzittingen over het beleid van Bush in de Golf. De belangrijkste getuigen, minister van defensie Cheney en de huidige voorzitter van de verenigde chefs van staven, Colin Powell, komen tegen de wens van de commissie in pas volgende week opdagen, als de Veiligheidsraadsresolutie die het gebruik van geweld goedkeurt waarschijnlijk al is aangenomen.

Nunn is, net als de meeste Democratische leden van de commissie, tegen de voorgenomen troepenuitbreiding in de Golf en tegen spoedige militaire actie.

Pag. 4: Experts manen Bush tot geduld in de Golf

De Amerikaanse troepen moeten volgens Nunn op het huidige niveau blijven van 240.000 man. Nieuw aangevoerde troepen moeten volgens hem andere afwisselen en vervangen. Het bevalt Nunn niet dat Bush de opdracht aan zijn troepen heeft veranderd van het in stand houden van de sancties tot het bevrijden van Koeweit. 'De Verenigde Naties beslissen niet over het gebruik van onze strijdmacht. Wij beslissen over het gebruik van onze strijdmacht', zei hij.

Volgens Nunn waren er in oktober al voldoende Amerikaanse strijdkrachten voor luchtaanvallen op Irak. De angst bestaat dat het Pentagon zich zal laten verleiden tot een langdurige landoorlog waarbij alle krijgsmachtonderdelen vertegenwoordigd willen zijn om hun toekomstige positie na de bezuinigingen veilig te stellen.

Drie getuigen, voormalig minister van defensie James Schlesinger, de voormalige chefs van de militaire staven, generaal David Jones en admiraal William Crowe, vielen Nunn bij in zijn weerzin tegen militair optreden. 'Mijn grootste probleem met de onlangs voorgenomen versterking is dat wij misschien niet kiezen om te vechten maar dat de nieuwe opstelling ons ertoe brengt om te vechten, misschien voortijdig en onnodig', zei generaal Jones die vond dat Amerika best anderhalf jaar zou kunnen wachten voor de sancties zouden werken. Admiraal Crowe: 'Ik raad geduld aan. Oorlog is niet netjes, schoon. Het is een rotzooi. En we hebben het recht te weten wat we doen voor we ons in die rotzooi begeven'. Voormalig minister van defensie Schlesinger zei dinsdag dat de sancties binnen een jaar zouden kunnen werken.

Voormalig minister van buitenlandse zaken, Henry Kissinger, zei gisteren als enige getuige dat het te laat is om op de uitwerking van de sancties te wachten. Het aantal troepen in Saoedi-Arabie is volgens hem te groot geworden voor langdurige stationering. 'Het gaat in Arabie niet om het vermogen van Amerika om te blijven maar om de binnenlandse stabiliteit van het gastland. De omstandigheden in de Golf zijn in de verste verte niet vergelijkbaar met die in Europa of Zuidoost-Azie', zei hij.

De versterkingen zouden in de huidige omstandigheden niet meer ongedaan kunnen worden gemaakt, volgens Kissinger. Bush heeft volgens hem teveel troepen gestuurd maar een gedeeltelijke terugtrekking zou een verkeerd signaal zenden aan Saddam Hussein en de andere Arabische leiders. Volgens Kissinger komt het het Westen duur te staan als Saddam Hussein ongestraft in Koeweit zou kunnen blijven. Terugtrekking zonder resultaat zou de radicalisering van Arabische landen sterk bevorderen en het zou zeer ongunstige gevolgen hebben voor Saoedi-Arabie en Israel.

Binnen niet al te lange tijd moeten de VS volgens Kissinger een beperkte militaire operatie uitvoeren met de luchtmacht. Als de VS te lang zouden wachten, zou hun militaire positie zo kunnen verzwakken dat militair ingrijpen niet meer mogelijk zou zijn.